Hoppa till innehållet

Miljöprojekten går på djupet med vattendragens miljöproblem

Genom miljöprojekten har vi kunnat utveckla, undersöka och introducera nya metoder och verksamhetssätt för att minska miljökonsekvenserna av båtliv, vattenrelaterat friluftsliv och övrig rekreation på och vid vattnet.

Miljöprojekten är en viktig del av vårt arbete

Håll Skärgården Ren rf:s regionala, nationella och internationella projekt fokuserar på tre områden: nedskräpning, övergödning och kemikalisering. Genom miljöprojekten utvecklar, forskar och främjar vi nya metoder och praxis för att minska miljöpåverkan från båtliv, vattenturism och andra vattenbaserade aktiviteter. Vi genomför projekten med hjälp av separat finansiering och i samarbete med andra organisationer, administrativa instanser, forskningscentraler och företag.

baltic sailor catalog

Utbildningsmaterial till miljövänligt båtliv

Baltic Sailor Catalog ger tips till miljövänligt båtliv. Katalogen innehåller information om båtliv, Östersjön och miljökunskap till sjöss samt färdiga anvisningar för undervisningsverkstäder kring dessa teman. Utbildningsmaterialet är ursprungligen riktat till unga men lämpar sig också för handledning och utbildning av vuxna.

Ta en titt på katalogen

Läs mer

miljöprojekt

Bekanta dig med avslutade projekt

Se avslutade projekt

Kontakta oss

Projektchef

Jutta Vuolamo

040 458 9156 jutta.vuolamo@pssry.fi

Marinbiolog

Programchef

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Snygg Beach-program

Projektkoordinator

Niklas Niemi

040 458 9495 niklas.niemi@pssry.fi

Marinbiolog

Snygg Beach-fadderskolkoordinator

Ellen Rancken

040 128 6512 ellen.rancken@pssry.fi