Hoppa till innehållet

Vad är det som hotar våra vatten?

Såväl Östersjön som våra insjöar hotas av övergödning, nedskräpning, kemikalisering, förlust av biologisk mångfald samt de många olika konsekvenser som klimatförändringen medför.

Tips för miljövänligt båtliv

Trots båtlivets miljöeffekter är marginella när man jämför med industrin, lantbruket eller samhällena, ger det en avsevärd punktbelastning. Därför är det vårt gemensamma ansvar att vara miljövänliga på vattnet. Se nedan för tips om miljövänligt båtliv!

Gör en snygg gärning för våra vatten

Genom att donera till Håll Skärgården Ren rf stöder du det vardagliga och så viktiga arbetet att hålla Östersjön och vår insjönatur ren, vilket är till glädje för alla som rör sig till sjöss eller på stränderna.