Hoppa till innehållet

Företagssamarbete

Vi delar alla oron för Östersjöns tillstånd, men vi i Håll Skärgården Ren rf vill lyfta fram vikten av att också trygga de finländska insjövattnens välmående.

Som vår samarbetspartner stöder du praktiska åtgärder och tar ansvar för miljön

Såväl Östersjön som våra insjöar hotas av övergödning, nedskräpning, kemikalisering, förlust av biologisk mångfald samt de många olika konsekvenser som klimatförändringen medför.

Håll Skärgården Ren rf:s huvudsakliga mål är att trygga hållbar rekreation i den finländska naturen utan att naturen belastas. När vi utnyttjar naturen för rekreationsbruk på ett hållbart sätt främjar vi såväl naturens mångfald och människornas välmående som åtgärder mot globala miljökriser.

Med stöd av samarbetspartner kan vi i Håll Skärgården Ren rf:

  1. driva och underhålla 200-Sällestationer för dem som rör sig till havs och på insjöarna. Det här förhindrar konkret nedskräpningen, övergödningen och kemikaliseringen av våra vatten.
  2. göra vetenskapen begriplig och kommunicera om en hållbar livsstil på ett sätt som alla kan ta till sig.
  3. utveckla, undersöka och erbjuda lösningar för dem som rör sig till sjöss, företag och allmänheten, för att göra det möjligt att röra sig till sjöss på ett hållbart sätt, både nu och i framtiden.

Finansiering

Vårt arbete för en ren skärgårdsnatur kräver fortlöpande och pålitlig finansiering. Håll Skärgården Ren rf är en medlemsbaserad organisation. Vi har cirka 11 100 medlemmar. Föreningens finansiering består förutom av medlemsavgifter huvudsakligen av bidrag från miljöministeriet och olika samarbetspartner. 

Medlemsavgifter soch bidrag av miljöministeriet räcker inte för att trygga vår verksamhet, utan vi behöver också stöd av företag. Samarbetet med företagen är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi berättar gärna mer om möjligheterna till företagssamarbete. 

Bli stödföretag

Att ansluta sig som understödsföretag lämpar sig i synnerhet för små företag, som vill stödja hållbara sätt att röra sig till sjöss och Håll Skärgården Ren rf:s arbete för renare vattendrag.

Avgiften för understödsföretag är 450 euro i året. Som ett bevis på ert understöd får företaget ett diplom och en webbanner som man kan använda på sin webbplats eller i sin e-postsignatur. Understödsföretagen får även Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-tidning.

Bli samarbetspartner

Vill du samarbeta bredare med Håll Skärgården Ren rf?

Som samarbetspartner blir du synligt delaktig i Håll Skärgården Ren rf:s konkreta arbete för renare vattendrag.

Du får tillgång till ett brett utbud av kommunikationsmaterial för att dela ditt stöd med dina intressenter på finska, svenska och engelska. Materialet lämpar sig för både intern och extern kommunikation.

Tillsammans hittar vi den lämpligaste samarbetsformen för ditt företag, så kontakta oss gärna.

Kom med i vårt inflytelserika gäng!

Det synliga och konkreta arbete som Håll Skärgården Ren rf utför ute i havs- och sjöområdena ger ert företag en möjlighet att synas på bred front. I samarbete med oss motiverar, förbinder och aktiverar ni företagets intressentgrupper till att skydda vattenmiljön och göra insatser för renare vattendrag.

Kontakta oss

Chef för medelanskaffning

Anne Ala-Pöllänen

040 189 6406 anne.ala-pollanen@pssry.fi