Hoppa till innehållet

PlastLIFE – hållbar återvinning av plast i Finland

Håll Skärgården Ren rf ingår i det omfattande sjuåriga samarbetsprojektet PlastLIFE, som syftar till att etablera en hållbar cirkulär ekonomi i fråga om plast i Finland senast 2035.

Håll Skärgården Ren rf bidrar till PlastLIFE-projektet med sin expertis inom nedskräpningsfrågor. HSR rf har sedan föreningen grundades 1969 arbetat för att förhindra nedskräpningen i vattnen. Under de senaste åren har föreningen också koncentrerat sig på att undersöka det skräp som hittas på stränderna med avseende på antal, typ av skräp och hur skräpet hamnat i vattendragen. Övervakning baserad skräpinformation bidrar också till att:

  1. fördjupa medborgardialogen om olika skräptyper och effekterna av nedskräpning
  2. hitta lösningar på problemet med nedskräpning och
  3. öka uppskattningen av material.

Vårt mål är att minska mängden plast och annat skräp i vatten och natur genom medvetandehöjande åtgärder, miljöutbildning och medborgarforskning.

Snygg Beach – strandstädningstalkon, medborgarforskning och fadderskolor

I PlastLIFE -projektet fortsätter vi Snygg Beach-programmet(du flyttas till en annan tjänst), som uppmuntrar människor i hela Finland att göra enkla miljögärningar. Syftet med programmet är att städa upp stränder, väcka intresse för strändernas nedskräpningssituation och samla in information om skräpet som hittas på stränderna. Stränderna som städats upp kan vara antingen havs-, insjö- eller åstränder.

Att rapportera om mängden och kvaliteten på skräp är en viktig del av Snygg Beach-programmet, och här spelar volontärerna en viktig roll. Volontärerna rapporterar enkelt det skräp de har plockat upp med hjälp av Snygg Beach-appen och på så sätt bidrar till medborgarforskning. Uppgifterna möjliggör att man kan konkret följa och övervaka strändernas status samt miljötillståndet och dess utveckling. Dessutom följer rapportering av skräp per föremål internationellt använda metoder för övervakning av skräp, så resultaten är jämförbara med andra skräprapporter.

Snygg Beach-webbplats ger en mötesplats för alla som deltar i strandstägningstalkon för att öka sin känsla av gemenskap. Webbplatsen strävar efter att skapa en gemensam upplevelse av att främja naturens välbefinnande. Med programmet vill vi öka nationellt intresse för att städa upp närmiljön och även att skingra den stigmatisering och de negativa känslor, såsom skam, som kan vara förknippade med konkret miljöarbete.

Fadderskolgrupper lär sig att förstå vattendragsmiljön ur ett nedskräpningsperspektiv

Snygg Beach-fadderskolprogrammet är en kostnadsfri verksamhetsmodell för miljöfostran som är öppen för alla. Programmet utvecklar naturförhållandet hos barn och unga och hjälper dem att förstå vattendragsmiljön ur ett nedskräpningsperspektiv. Fadderskolprogrammet erbjuder alla samma möjligheter att öka kunskapen om miljön på ett enkelt och roligt sätt –  oavsett bakgrund eller plats. Utöver grundskolklasser kan även andra grupper, såsom scoutkårer eller naturskolgrupper, delta i programmet.

Med hjälp av Snygg Beach-fadderskolprogrammet lär vi barn och unga runt om i Finland om påverkan av nedskräpning, så att mindre skräp skulle hamna i miljön. De grupper som deltar i fadderskolprogrammet lär sig om skräp och dess material, orsakerna till nedskräpning och skräpets rutter. De får uppgifter relaterade till ämnesområdet för att stödja sitt lärande och lär samtidigt känna sin egen omgivning.

Det övergripande syftet med fadderskolprogrammet är att öka medvetenhet om nedskräpningen och på så sätt minska både avsiktlig och oavsiktlig nedskräpning. Så minskar vi mängden plast och annat skräp som kommer ut i miljön och de skador de orsakar på miljön.

Magknip av plast riktar ljuset mot nedskräpning genom gatubrunnar

Magknip av plast-kampanjen strävar efter att öka kunskapen bland medborgare i alla åldrar om hur skräp hamnar från städernas gator till våra vattendrag och natur. Än i dag är det speciellt vanligt att kasta cigarettfimpar direkt ner i dagvattenbrunnar utan att veta att en stor del av gatubrunnarna leder regn- och smältvatten orenat direkt ut i närmaste vattendrag. Den visuellt slående kampanjen uppmuntrar förbipasserande att överväga hur deras eget beteende påverkar nedskräpningen och uppmuntrar till korrekt återvinning av skräp.

Magknip av plast-kampanjen genomförs genom positivt inflytande, så kallad nudging, som har visat sig vara ett lovande sätt att förändra människors beteende i en mer miljövänlig riktning. Under kampanjen synliggör man städernas dagvattenbrunnar med färgranna fiskbilder, som har designats så att brunnen utgör en fiskmun dit skräp spolas med regn- och smältvatten. Också offentliga soptunnor märks med färgranna och uppseendeväckande bilder och texter, som informerar människor om Finlands vanligaste strandskräp som är kopplat till engångsanvändnings kulturen; de fem vanligaste skräptyperna som hittats i uppföljningar av strandskräp är cigarrettfimpar, plast, papper och kartong, metall samt glas och keramik. Detta illustrerar ytterligare nedskräpningsproblemet och individens möjligheter att påverka det.

En QR-kod på kampanjdekalerna leder till en webbplats med information om nedskräpning genom dagvattenbrunnar och konkreta tips på hur alla kan göra skillnad. Förutom gatubilden är kampanjen allmänt synlig på både traditionella och sociala medier.

Kontakta oss

Programchef

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Snygg Beach-program

Kommunikationsexpert

Kiia Palo

040 189 8655 kiia.palo@pssry.fi

Kampanjen Magknip av plast | Miljöprojekt