Hoppa till innehållet

Re:Fish

Håll Skärgården Ren rf deltar i det nya Re:Fish-projektet, som fokuserar på att förhindra nedskräpning till följd av fritidsfiske. Inom projektet avlägsnar man bland annat spöknät ur vattnet, dvs. sådana nät som har blivit kvar eller lämnats kvar i vattnet och som inte längre är i någon fiskares ägo.

I samband med fritidsfiske finns det alltid en viss risk för att fiskeredskap försvinner, tappas bort eller blir kvar i vattnen. Nät som lämnats kvar eller försvunnit i vattnen – så kallade spöknät – utgör en risk då fåglar, fiskar och däggdjur kan trassla in sig i näten och skadas. Näten orsakar dessutom nedskräpning, eftersom de sprider mikroplaster och skadliga ämnen i vattenmiljön när de bryts ner.

Lämna in dina gamla fiskeredskap vid Skärgårdshavets insamlingsstationer!

I Skärgårdshavet får vi i sommar se något alldeles nytt, när vi i anslutning till vissa utvalda Sälle-stationer placerar ut insamlingskärl för fiskeredskap som använts vid fritidsfiske. Till insamlingskärlen kan du föra rena fiskeredskap av plast som du inte längre använder. Insamlingen inleds i maj och slutar i oktober.

Var kan jag hitta insamlingskärl?

M/S Roope tar insamlingskärlen till följande utvalda Sälle-stationer i maj: Åvensor, Nagu Berghamn, Aspö, Brunskär, Nötö, Trunsö, Vänö, Österskär och Innamo. Du hittar också ett insamlingskärl i S:t Karins, hos fiske- och jaktbutiken Ruoto.

Vänligen ta endast med torra och rena plastfiskeredskap till insamlingen. Tack!

Återvinningen av fiskeredskap som tagits ur bruk ännu i startgroparna

Spöknäten kan fungera som fällor i vattnet under en lång tid och orsaka skada i vattenmiljön. Dessutom kan de fortsätta fånga fisk och andra havsdjur, dvs. spökfiska. Att ett nät som används för fritidsfiske försvinner behöver inte anmälas någonstans och det finns ingen aktör som är ansvarig för att få bort dem ur vattnet. Återvinningen av fiskeredskap som tagits ur bruk är i allmänhet ännu i startgroparna även om praxis varierar något i olika länder. Då det saknas insamlingsplatser och återvinningsnätverk kan gamla och trasiga nät till exempel bli liggande utomhus i väntan på att någon ska ta hand om dem. Med tiden bryts de dock ner och släpper ut mikroplaster i marken.

Till Re:Fish-projektets mål hör bland annat:

  1. att få bort fiskeredskap för fritidsfiske från Östersjöns kustområden och förhindra att de blir kvar i vattnen
  2. att öka medvetenheten om spöknät och på basis av medborgarobservationer samla in information om eventuella platser där det finns särskilt många försvunna fiskeredskap
  3. att lägga grunden till ett återvinningsnätverk mellan aktörer inom fritidsfisket

Re:Fish-projektets huvudsakliga mål är att få bort kvarlämnade och försvunna fiskeredskap för fritidsfiske, såsom spöknät, katsor, drag och blänken från Östersjöns kustområden. Inom ramen för projektet strävar man dessutom efter att förhindra att de blir kvar i vattnen. Projektet bidrar till att öka intressentgruppernas medvetenhet om frågan och på basis av medborgarobservationer samlar man in information om eventuella platser där det finns särskilt många försvunna fiskeredskap. Projektet svarar dessutom mot det behov som skapas av engångsplastdirektivet, då det har som mål att lägga grunden till ett återvinningsnätverk mellan producenter, återförsäljare, användare och återvinningsoperatör inom fritidsfisket. 

re:fish

Visste du det här?

I Finland finns det ännu inte något återvinningsnätverk för fiskeredskap eller några insamlingsställen för dem utan de sorteras i blandavfall. Enligt EU:s engångsplastdirektiv ska producenter av fiskeutrustning gjort av plast organisera avfallshantering för det utrustning som de släpper ut dem på marknaden före utgången av 2024.

Pilotprojekt för insamling av nät vid Sälle-stationerna 2024

Håll Skärgården Ren rf:s uppgift i projektet är bland annat att starta ett pilotprojekt för insamling av nät som tagits ur bruk bl.a. i anslutning till Sälle-stationerna samt testa att samla in fisknät som tagits ur bruk i samarbete med de aktörer som säljer dem. En del av de insamlade näten kommer att analyseras för att utreda materialens potential för återvinning och återanvändning. Med hjälp av pilotinsamlingarna läggs grunden för ett återvinningsnätverk för fritidsfiskeredskap, och projektet svarar således mot det behov som EU-direktivet om engångsplast (SUP) ger upphov till. 

Håll Skärgården Ren rf deltar dessutom i arbetet med att avlägsna spöknät från Finlands kustvatten i samarbete med Finlands miljöcentral. Förutom att avlägsna spöknät vill projektet också få bort annat skräp som härstammar från fritidsfisket från Östersjön och dess stränder.

På ytan

Mer information om projektet

Förutom Håll Skärgården Ren rf deltar även Håll Sverige Rent, Finlands miljöcentral och Tarto universitet i projektet. Re:Fish-projektet finansieras av Interreg Central Baltic-programmet. Projektet startade den 1.3.2023 och kommer att avslutas den 28.2.2026.

Kontakta oss

Projektchef

Jutta Vuolamo

040 458 9156 jutta.vuolamo@pssry.fi

Marinbiolog

Projektkoordinator

Niklas Niemi

040 458 9495 niklas.niemi@pssry.fi

Marinbiolog

Programchef

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Snygg Beach-program