Hoppa till innehållet

Lahjoita likaisiin töihin

Att hålla våra vattendrag rena är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det. Som Håll Skärgården Ren rf:s donator stöder du det vardagliga och så viktiga arbetet att hålla vår havs- och insjönatur ren, vilket är till glädje för alla som rör sig till sjöss eller på stränderna.

Bekanta dig med andra donationsmöjligheter

Månads- och engångsdonation

Var med om att främja rena och skräpfria stränder och vattendrag. Donationerna möjliggör att vi kan njuta av vattnen på ett miljömässigt hållbart sätt nu och i framtiden.

En bortglömd del av Östersjön

Bottniska viken hamnar ofta i skuggan av resten av Östersjön, trots att dess skärgård är unik i hela världen. Vi kämpar på med Bottniska vikens underhållsarbete med hjälp av tillfällig utrustning. Hjälp oss att skaffa ett fartyg som kan navigera i grunda kustområden och det blåsiga öppna havet.

Kontoöverföring och MobilePay

Om du vill kan du göra en engångsdonation genom kontoöverföring.

Kontonummer: FI42 6601 0010 5173 99 (Ålandsbanken)
Betalningsmottagare: Pidä Saaristo Siistinä ry
Skriv till meddelandefältet: Donation

Du kan också göra en engångsdonation via MobilePay till numret 33168.

Gör en företagsdonation

Stödet från företagen utgör en betydande faktor i vårt arbete för välmående vattendrag. Företag kan stödja HSR rf antingen genom en engångsdonation eller genom att ingå ett mer långtgående samarbete med föreningen.

Gör en engångsdonation som företag

En engångsdonation kan riktas antingen till vår allmänna verksamhet eller till något visst område (Skärgårdshavet, Bottniska viken, Saimen, Päijänne, Birkaland eller Östra Finska viken). Företagsdonationer kan också användas för att upprätthålla eller utveckla någon viss Sälle-tjänst.

Företag kan betala in sina donationer direkt in på vårt konto eller be om att få en faktura på donationen.

Kontonummer: FI42 6601 0010 5173 99 (Ålandsbanken). Skriv in namnet på ert företag och ”donation” som referens.

En faktura på donationen kan ni beställa här.

Bemärkelsedagsdonation

Styr uppvaktningen på din bemärkelsedag till HSR rf:s arbete för en renare skärgårds- och insjönatur och främja på så sätt vattendragens välmående.  Du kan dra igång en bemärkelsedagsdonation t.ex. med anledning av en födelsedag, ett jubileum, en bröllopsdag eller din pensionering.

Bemärkelsedagsdonationen kan i enlighet med dina önskemål styras till miljöarbetet inom något visst vattenområde.

Så här gör du en bemärkelsedagsdonation:

  • Instruera gratulanterna att göra en bemärkelsedagsdonation till HSR rf:s konto FI42 6601 0010 5173 99 (Ålandsbanken) och att skriva in den referens som du uppgett till dem i meddelandefältet, t.ex. ”Sälle 50 år”.
  • Betalningsmottagare är Håll Skärgården Ren rf.
  • Fyll i vidstående blankett om du vill få information om vilka som har deltagit i din insamling och den totala insamlade summan.

Insamling via Facebook

Du kan även ordna en insamlingskampanj på Facebook till din minnesdag i ära.

Minnesdonation

Med en minnesdonation kan du hedra en avliden anhörig och de värderingar som var viktiga för den avlidna. Du kan föreslå att de anhöriga istället för att köpa blommor gör en donation till förmån för HSR rf:s arbete för en ren skärgårds- och insjömiljö.

Donationen kan styras till miljöarbetet inom något visst vattenområde.

Så här gör du en minnesdonation:

  • Instruera de anhöriga att göra en minnesdonation till HSR rf:s konto FI42 6601 0010 5173 99 (Ålandsbanken) och att skriva in namnet på den avlidna i meddelandefältet, t.ex. ”Till minne av Förnamn Efternamn”.
  • Betalningsmottagare är Håll Skärgården Ren rf.
  • Fyll i vidstående blankett om du vill få ett sammandrag med uppgifter om vilka som deltagit i minnesdonationen och den totala insamlade summan.

Testamentsdonation

Vill du att även kommande generationer ska få njuta av våra värdefulla vatten? Genom en testamentsdonation kan du donera t.ex. en del av din egendom till Håll Skärgården Ren rf:s arbete för en ren skärgårds- och insjömiljö.

Donationen kan i enlighet med dina önskemål styras till miljöarbetet inom något visst vattenområde. Eftersom Håll Skärgården Ren rf är en allmännyttig förening behöver vi inte betala någon skatt på testamentsdonationer.

Kort om upprättande av testamente

Genom att upprätta ett testamente säkerställer du att dina önskemål uppfylls precis på det sätt som du önskar. Dina värderingar lever vidare när en av förmånstagarna är en förening eller organisation som står dig nära. Om du inte har upprättat något testamente fördelas din kvarlåtenskap enligt arvsordningen. Om du inte har några arvingar enligt lag, tillfaller din egendom staten.

Det är i allmänhet inte svårt att göra ett testamente, men för att vara juridiskt giltigt måste det uppfylla lagens formkrav. Ett giltigt testamente kan man göra själv och be två ojäviga personer bevittna det. Testatorns eller förmånstagarens make eller nära släkting får inte vara vittne. För att ett testamente ska ha önskad rättsverkan och säkert uppfylla formkraven rekommenderar vi dock att det upprättas tillsammans med en jurist.

Också en liten testamentsdonation är av stor betydelse för Finlands vatten och deras välmående.

I frågor som gäller testamenten kan du kontakta medelanskaffningschef Anne Ala-Pöllänen.

Läs mer: hyvatestamentti.fi(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst)

Varje donation hjälper

Varje donation är meningfull för Håll Skärgården Ren rf. Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon (02) 274 5500 eller via e-post info@pssry.fi.

Som medlem i AnDo (VaLa) är Håll Skärgården Ren rf engagerad i ansvarsfull medelanskaffning.