Hoppa till innehållet

Vi använder donationerna alltid där behovet är som störst

Vi delar alla oron för Östersjöns tillstånd, men vi i Håll Skärgården Ren rf vill lyfta fram vikten av att också trygga de finländska insjövattnens välmående. Med hjälp av din donation ser vi till att vi alla kan njuta av vattnen på ett miljömässigt hållbart sätt – både nu och i framtiden.

M/S Roope Nötö
M/S Roope mitt i arbete

Vi ger en renare vattenmiljö

Genom donationerna upprätthåller vi våra Sälle-tjänster som ger en renare vattenmiljö och minskar övergödningen. Det finns cirka 200 Sälle-stationer i Finlands havs- och insjöområden: sopstationer, torrtoaletter, diskplatser, bastur, brasplatser och sugtömningsstationer för båtarnas toalettavloppsvatten. För skötseln av Sälle-tjänsterna har vi fyra servicefartyg och fem servicebåtar i de olika vattenområdena.

  • 200 Sälle-stationer i Finlands havs- och insjöområden
  • 4 + 5 4 servicefartyg och 5 servicebåtar för skötseln av Sälle-tjänsterna
  • 30 flytande sugtömningsanläggningar för toalettavfall
En Snygg Beach-fadderskolgrupp städer Folkparkens strand i Runsala.

Vi håller stränderna rena

Vi har lanserat det riksomfattande Snygg Beach-programmet(du flyttas till en annan tjänst), som syftar till att städa upp Östersjöns, insjöarnas och åarnas stränder, samla in information om skräpet som hittas på stränderna, och uppmuntra människor i hela Finland att göra enkla miljögärningar.

Snygg Beach-fadderskolprogrammet(du flyttas till en annan tjänst) är en kostnadsfri verksamhetsmodell för miljöfostran som är öppen för alla. Programmet utvecklar naturförhållandet hos barn och unga och hjälper dem att förstå vattendragsmiljön ur ett nedskräpningsperspektiv. Fadderskolprogrammet erbjuder alla samma möjligheter att öka kunskapen om miljön på ett enkelt och roligt sätt –  oavsett bakgrund eller plats. Utöver grundskolklasser kan även andra grupper, såsom scoutkårer eller naturskolgrupper, delta i programmet.

  • 800 000 rapporterade skräp i 10 år
  • 140 000 rapporterade skräp i 2022
  • 149 Snygg Beach-talkon i 2022
Katukaivoon asennetun suodattimen tyhjennystä Turussa
Projektchef Jutta Vuolamo tar en titt på det skräp som har hamnat i en gatubrunn.

Vi främjar välmåenden av vattendragen med våra miljöprojekt

Tillsammans med vårt imponerande samarbetsnätverk främjar vi Östersjöns och Finlands tusentals sjöars och älvars välmående. Vi utvecklar, undersöker och informerar om nya metoder och verksamhetssätt för att vi allt effektivare ska kunna agera för rena vatten.

  • 15 färdiga projekt
  • 6 pågående projekt i 2023
  • 110 projektpartner, tillsammans med vilka vi agerar för rena vatten