Siirry sisältöön

Du känner igen Sälle-tjänsterna på logon med HSR rf:s säl

Sälle-tjänsterna är de tjänster som HSR rf erbjuder och upprätthåller för folk som rör sig till sjöss både på havsområdena och i Insjöfinland. Sälle-tjänsterna bidrar till att hålla vår vattenmiljö ren och skräpfri samt minskar övergödningen.

Sammanlagt finns det cirka 200 Sälle-stationer. Utbudet av Sälle-tjänster varierar lokalt, så kontrollera på kartan vilka tjänster som finns tillgängliga i ditt område. En del av Sälle-tjänsterna produceras tillsammans med lokala samarbetspartner.

Sälle-tjänsterna omfattar

  • avfallsstationer för blandavfall men även för glas, småmetall, papper, kartong och bioavfall
  • torrtoaletter
  • 30 flytande sugtömningsanläggningar för toalettavfall
  • brasplatser
  • bryggor och landstigningsplatser
  • diskplatser
  • bastur
  • separatinsamlingar för metall, el- och elektroniskskrot samt farligt avfall (organiseras tillsammans med lokala aktörer, såsom kommuner eller avfallshanteringsföretag inom våra olika verksamhetsområden)
  • hamnprogrammet Sälle-hamnar för hamnar som beaktar miljön

Sälle-tjänsterna gagnar alla som rör sig till sjöss

Utan medlemmar skulle det inte finnas några Sälle-tjänster eftersom tjänsterna finansieras med HSR rf:s medlemsavgifter. Därför hoppas vi att alla som rör sig till sjöss och utnyttjar Sälle-tjänsterna också skulle vara våra medlemmar. Om du ännu inte är medlem, kan du gå med(du flyttas till en annan tjänst) redan idag. Välkommen med!

Du hittar alla dessa på Sälle-kartan!

Till Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-tjänster hör bl.a. sopstationer, sugtömningsanläggningar för toalettavfall, torrtoaletter, diskplatser, bryggor och eldplatser.

En Sälle-hamn är en miljövänlig hamn, som hör till det Sälle-hamnprogram som Håll Skärgården Ren rf har planerat för finländska båthamnar.

HSR rf:s septikstationer är antingen fasta eller flytande.