Hoppa till innehållet

Ge en julklapp till Finlands vattendrag

Tack för att du donerar! Med hjälp av juldonationerna håller vi våra kära stränder och vatten fria från skräp, och vi arbetar hårt för att vi alla ska kunna njuta av vattenmiljön på ett hållbart sätt nu och i framtiden. Du kan välja mellan dessa paket för att hitta den juldonation som bäst passar ditt företag:

Varje julhälsning är tillgänglig på finska, på svenska och på engelska. Företag får julhälsningen även som en animerad 9:16 version, som passar t.ex. till Instagram och Facebook Stories.

En juldonation på över 5 000 €

Vi ordnar ett Snygg Beach-talko för ditt företag under 2024 på en dag vi gemensamt kommer överens om. Du får material för sociala medier och ett valfritt elektroniskt julkort med ditt företags logo och egen text. Därtill får du en stor logo på vår juldonationssida och en tackvideo som vi kommer att publicera i våra sociala mediekanaler.

Donera här

En juldonation på över 2 000 €

Du får material för sociala medier och ett valfritt elektroniskt julkort med ditt företags logo och egen text. Därtill får du en stor logo på vår juldonationssida och en tackvideo som vi kommer att publicera i våra sociala mediekanaler.

Donera här

En juldonation på över 500 €

Du får material för sociala medier och ett valfritt elektroniskt julkort med ditt företags logo och egen text. Därtill får du en liten logo på vår juldonationssida och en tackvideo som vi kommer att publicera i våra sociala mediekanaler.

Donera här

En juldonation på över 250 €

Du får material för sociala medier och ett valfritt elektroniskt julkort. Vi publicerar ditt företags namn på vår juldonationssida och i en tackvideo som vi kommer att publicera i våra sociala mediekanaler.

Donera här

Din donation sprider glädje också efter att julen är över

En donation till HSR rf sprider värme i sinnet långt förbi jul och nyår. Med hjälp av donationerna renar vi vattendragen, håller stränderna rena och söker efter lösningar på problemen med övergödningen, nedskräpningen och kemikaliseringen av våra vatten.

Tillsammans lyfter vi fram rena vatten och stränder

Vi delar alla oron för Östersjöns tillstånd, men vi i Håll Skärgården Ren rf vill lyfta fram vikten av att också trygga de finländska insjövattnens välmående. Kom med och möjliggör våra åtgärder för Finlands vatten!

Vår medelanskaffningschef Anne Ala-Pöllänen berättar gärna om de olika stödformerna.

Chef för medelanskaffning

Anne Ala-Pöllänen

040 189 6406 anne.ala-pollanen@pssry.fi