Hoppa till innehållet

Unohdettu osa Itämerta

Bottniska viken hamnar ofta i skuggan av resten av Östersjön, trots att dess skärgård är unik i hela världen. Hjälp oss att bekämpa nedskräpningen och övergödningen av Bottniska viken.

Vill du donera som företag?

Bottniska viken behöver få flyt!

Vi kämpar på med Bottniska vikens underhållsarbete med hjälp av tillfällig utrustning. Hjälp oss att skaffa ett fartyg som kan navigera i
grunda kustområden och det blåsiga öppna havet.

Arbete för en renare Bottniska viken sedan 1982

Vi har tagit hand om Bottniska viken sedan 1980-talet. Där sköter vi 30 Sälle-servicestationer för att hålla den värdefulla och mycket sårbara norra delen av Östersjön ren även för framtida generationer.

Bottniska viken är ett unikt område. Den grunda skärgården och det stormiga öppna havet gör att vi måste arbeta med ett specialtillverkat servicefartyg. Tyvärr har vårt viktigaste verktyg M/S Roope-Botnia nått sitt vägs – eller farleds – ände. Vi står inför en stor utmaning.

Alla platser kan inte nås med det nuvarande flottan

Den nordligaste Roope-servicestationen i Bottniska viken ligger så lång norrut som Röyttä i Ijo, norr om Uleåborg. De största är Mässkär och Tankar utanför Karleby, som besöks av tiotusentals människor varje sommar. Tyvärr har vårt viktigaste redskap M/S Roope-Botnia kommit till sitt farleds ände. Vi kan inte nå alla platser med vår tillfälliga hyrutrustning.

Bottniska viken behöver din hjälp

Donera som företag

Liksom resten av Östersjön hotas Bottniska viken av övergödning, nedskräpning, kemikalisering, artförlust och de många effekterna av klimatförändringen.

Engångsdonation till Bottniska viken

Du kan göra en donation direkt till Håll Skärgården Ren rf:s konto: FI42 6601 0010 5173 99 (Ålandsbanken). Skriv som meddelande ditt företags namn, donation, Bottniska viken.

Om du behöver en faktura på din donation, vänligen donera med hjälp av e-formuläret nedan.

Vill du samarbeta med oss?

Som företag kan ni stödja vårt konkreta arbete i Bottniska viken inte bara med en engångsdonation, utan också genom att samarbeta med oss i större skala. För mer information om företagssamarbete, vänligen kontakta Anne Ala-Pöllänen, chef för medelanskaffning.

Visste du det här?

Kvarkens unika skärgård utanför Vasa är Finlands enda naturarvsobjekt på
Unescos lista över världsnaturarv. Landskapet där präglas av en landhöjning till följd av
den senaste istiden – en process som pågår ännu idag.

Kontakta oss

Chef för medelanskaffning

Anne Ala-Pöllänen

040 189 6406 anne.ala-pollanen@pssry.fi

Läs mer