Hoppa till innehållet

Bottniska viken

Vår nordligaste verksamhetsområde är Bottniska viken, som sträcker sig från Ijos Röyttä längst inne i Bottenviken till Kristinestad. I Bottniska viken sköter vi 30 Sälle-servicestationer. Det är viktigt att sköta miljön i ett område vars skärgård är unik i världen.

Vår personal sköter tömningen av sopstationerna, sugtömningsanläggningarna och torrtoaletterna och för ut ved till vissa Sälle-stationer. I Bottniska viken finns två stora avfallshanteringsbolag: Ekorosk och Stormossen. Med bägge har HSR rf ett tätt samarbete för att hålla skärgården ren från både båtfolkets och sommargästernas avfall. 

Vi ordnar dessutom särskilda insamlingar i Vasa skärgård för metall-, el- och elektronikskrot samt farligt avfall.

Upplevelseholmar för rörelsehindrade

På två holmar i Bottniska viken, Tankar utanför Karleby och Lars Björkaskär, har servicenivån förbättrats för att passa även rörelsehindrade. Upplevelseholmarna har fått stadiga bryggor, gångbroar, handikapptoaletter och grilltak.

  • Tankar 63°56,95’ N 22°51,20 ’ E
  • Lars Björkaskär 63°08,05’ N 21°26,20’ E

Bottniska viken behöver din hjälp

Var med om att främja rena och skräpfria stränder och vattendrag på Bottniska viken. Genom att rikta dina donationsbidrag till Bottniska viken hjälper du oss att skaffa ett nytt servicefartyg till området så att vi alla kan njuta av vattnen på ett miljömässigt hållbart sätt nu och i framtiden.

Kontakta oss

Distriktschef

Katriina Murto

0505985181 katriina.murto@pssry.fi

Verksamhet i Skärgårdshavet, Bottenviken, Östra Finska viken och Birkaland | Sälle-hamnprogram

Fartygsbefäl

Mikael Thodén

050 557 5022 roope-botnia@pssry.fi

Bottniska viken

Distriktskoordinator

Jukka Lundell

0400 649 300 jukka.lundell@pssry.fi

Bottniska viken

Kommunikationsexpert

Kiia Palo

040 189 8655 kiia.palo@pssry.fi

Kampanjen Magknip av plast | Miljöprojekt