Hoppa till innehållet

Sälle-hamn är en miljövänlig hamn

Sälle-hamnprogrammet är ett unikt miljöprogram för finländska båthamnar, som utvecklats av Håll Skärgården Ren rf. I planeringen av programmet har man utnyttjat den erfarenhet som föreningen samlat under tiotals år i samarbete med båthamnar.

En Sälle-hamn känner du bland annat igen på Sälle-flaggan som vajar i hamnens flaggstång. 

Målet för Sälle-hamnprogrammet är att utveckla båthamnar av alla storlekar med särskilt fokus på miljöaspekter och säkerhetsfrågor. Samtidigt styrs båthamnarnas användare i en mer miljövänlig riktning.

Båtfarare, gynna Sälle-hamnar

Välj en Sälle-hamn så kan du vara säker på att miljö- och säkerhetsaspekterna är i sin ordning! I en Sälle-hamn är det lätt att agera rätt. En Sälle-hamn känner du bland annat igen på Sälle-flaggan som vajar i hamnens flaggstång. Du hittar alla Sälle-hamnar på vår Sälle-karta. Använd Sälle-kartan för att filtrera tjänsterna enligt den tjänst du är i behov av, t.ex. Sälle-hamnar, Sälle-serviceställen och sugtömningsstationer.

Sälle-hamnarna får:

Kan vi bli en Sälle-hamn?

Alla hamnar som antagits till Sälle-hamnprogrammet uppfyller programmets grundläggande krav och strävar aktivt efter att öka sin miljömedvetenhet. I Sälle-hamnarna beaktas även säkerhetsaspekter och vikten av effektiv information. Till programmet antas båthamnar av olika storlekar som uppfyller kriterierna. Läs mer i broschyren!

Av Sälle-hamnen förutsätts:

Så här ansöker du om att bli Sälle-hamn

Välkommen att ansöka om att bli Sälle-hamn. Ansökan till Sälle-hamnprogrammet görs en gång, varefter läget kontrolleras årligen. Förnyelseansökan skickas automatiskt till hamnarna. 

Under avdelningen Publikationer hittar du broschyren Kan vi bli en Sälle-hamn? samt miljö- och säkerhetsanvisningar som du gärna kan bekanta dig med.

Elektronisk ansökningsblankett

Du kan ansöka när som helst med ansökningsblanketten som finns bakom denna länk. Vi meddelar så snart som möjligt om er hamn har godkänts eller om eventuella hinder föreligger.

Fyll i en elektronisk Sälle-hamnansökan här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst)

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 160 euro per år. I priset ingår en Sälle-flagga. Om ni önskar fler flaggor kan dessa beställas till priset av 40 euro/st.

På ytan

Kontakta oss

Distriktschef

Katriina Murto

0505985181 katriina.murto@pssry.fi

Verksamhet i Skärgårdshavet, Bottenviken, Östra Finska viken och Birkaland | Sälle-hamnprogram