Hoppa till innehållet

Mottagning av båtarnas toalettavfall i hamnarna

Hurdana hamnar borde ha sugtömning?

En hamn borde ha en sugtömningsanläggning för båtfararnas toalettavfall om den har minst 25 båtplatser. Bestämmelserna i miljöskyddslagen för sjöfarten gäller alla hamnar, också småbåtshamnar. Som hamn betraktas i allmänhet sådana hamnar som är avsedda för långvarig vistelse eller lastning, såsom hemmahamnar eller gästhamnar. Naturhamnar eller butiksbryggor betraktas inte som hamnar. 

Om någon allmän mottagningsplats inte finns i närheten kan en mottagningsanläggning för toalettavfallsvatten behövas också vid bryggor som är avsedda för tillfälligt bruk, såsom butiks- eller servicestationsbryggor. 

En sugtömningsanläggning är en viktig och uppskattad serviceform i hamnen. Möjligheten till sugtömning är något som gör hamnen mer attraktiv bland båtfarare.   

Vem ordnar en sugtömningsanläggning till hamnen?

Hamninnehavaren ansvarar för mottagningen av avfall och för avfallsservicen. Om hamnen i praktiken sköts av någon annan än markägaren (t.ex. företagare eller båtklubb) skall parterna sinsemellan avtala om vem som är skyldig att skaffa utrustning för mottagning av avfall och avfallsvatten.

Båthamnarnas avfallsservice skall ordnas enligt behov. Om flera hamnar ligger nära varandra, kan en gemensam mottagningsplats för toalettavfallsvatten vara motiverad. När man dimensionerar avfallsmottagningen i hamnen är det bra att även beakta användare från andra hamnar.

Sugtömningsanläggningen bör vara försedd med klara användarinstruktioner samt, med tanke på eventuella problemsituationer, kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för anläggningen. Om hamnen inte har någon egen sugtömningsanläggning bör det finnas anvisningar om var närmaste tömningsstation finns. Ett ställe som kräver att båtfararna måste avvika flera sjömil från rutten duger inte som alternativ mottagningsplats.

Vart leds avloppsvattnet?

I det fall att toalettavloppsvattnet inte leds till ett kommunalt avloppsystem bör hamnen forsla det till kommunens avloppsreningsverk eller till en anläggning som har miljötillstånd för att ta emot och behandla det.

Förutom mottagning av toalettavfallsvatten är det skäl för hamninnehavaren att se till att också den övriga avfallsservicen är tidsenlig. I synnerhet mottagningen av slagvatten kan ofta med fördel ordnas samtidigt som mottagningen av toalettavfallsvatten. 

Vem betalar tömningen?

Enligt upphovsprincipen är det användaren som skall betala båtarnas avfallsservice, mottagningen av avfallsvatten samt hanteringskostnaderna. Kostnaderna kan i allmänhet täckas med hem- eller gästhamnsavgifte

Beakta följande vid montering av pumpen:

  • Det skall vara lätt att lägga till vid anläggningen.
  • Vattendjupet framför anläggningen skall vara tillräckligt för den typ av båtar som besöker hamnen.
  • Anläggningens monteringshöjd skall passa de flesta. Den får inte monteras för högt eller för lågt. Samtidigt säkerställs också att sugslangen är tillräckligt lång.
  • Båtar som kommer in för tömning skall inte orsaka trängsel och inte heller själva behöva råka ut för trängsel när de kommer i hamn.
  • Bredvid anläggningen skall alltid finnas en ledig plats för den som sköter tömningen. Båtar får inte förtöjas där för något annat syfte eller för onödigt lång tid. Invid det egentliga sugtömningsstället bör det finnas en extra plats för dem som väntar på sin tur. På så sätt undviks trängsel i hamnområdet, och det blir lättare att vänta i blåsigt väder.
  • Bredvid sugtömningsanläggningen bör det alltid finnas ett tappställe, så att man lätt kan rengöra t.ex. sugslangen.
  • Avloppets, slamavskiljarens eller avloppsvattentankens läge, dvs. monteringen i sin helhet, skall beaktas.

Olika sugtömningsanläggningar

Det finns flera olika sugtömningsanläggningar. Före anskaffningsbeslutet lönar det sig att bekanta sig med sortimentet och pumparnas egenskaper och noga reda ut behoven för stället där anläggningen skall placeras. 

Fasta sugtömningspumpar

Kuvassa Suulisniemen Vogelsang-septilaite.
Esleyhtiöiden Vogelsang-laite

Från pumpar, som är fast placerade på bryggor eller på stränder, leds toalettavfallet antingen till en separat tank eller direkt i avloppsnätet. De är lätta att använda både för båtfararen och hamnvärden. 

När man anskaffar en fast anläggning bör placeringen planeras noga, så att det vid pumpen alltid finns plats för sugtömmare och att det är lätt att lägga till och att djupgåendet räcker till också för större segelbåtar.

De flesta fasta sugtömningsanläggningar kan också utrustas med möjlighet till tömning av slagvatten, vilket naturligtvis höjer anläggningens pris en aning.

Pris: från 5000 € (endast septiksug)

Fasta sugtömningspumpar säljer: Esleyhtiö Oy (Esle, Vogelsang), Marinetek Finland Oy (pumpar av märkena Waubaushene och Pelimac), Nautikulma Oy (Sealand), Pellos-Marin Oy (Pellmac), H2OKEE (Dokki) samt Meredin Oy (Foke-pumpar).

Rörliga pumpar av kärrmodell

Rörliga pumpar av kärrmodell som hämtas till båten har tillfällig tank som separat måste tömmas på toalettavfallet i en större tank eller i avloppsnätet. Dessa är praktiska i och med att båten inte behöver flyttas för sugtömningen, men å andra sidan arbetsamma om pumpen är mycket i användning.

Pris: ca. 800-5000 €

Pumpar av kärrmodell säljs av : Nautikulma Oy (Septik-Seppo), Meredin Oy (Foke-pumpar).

Flytande sugtömningsanläggningar

Kuvassa Mobimarin Septikon-septilaite.
Mobimarin Septikon-septilaite.

Flytande, båtliknande suganläggningar är försedda med en egen rätt så stor tank, som då och då måste tömmas. Fördelen med dessa är att de kan ankras t.ex. vid en farled, borta från hamnens trängsel och deras placering kan ändras efter behov.

Pris: 10 000–25 000 €

Försäljare: Mobimar Oy (Septikon), Pellos-Marin Oy (Pellmac)

Tömningsbrygga för båtarnas toalettavloppsvatten

Reittitiimi Oy marknadsför bryggan Rti-SeptiTM som har planerats med tanke på tömning av båtarnas avloppsvattentankar och förvaring av avloppsvatten.

Bryggan lämpar sig särskilt bra för sådana ställen där det är omöjligt eller oekonomiskt att arrangera sugtömningen så att den leds direkt till avloppssystemet eller där man vill ha en stabil och separat angöringsplats med tanke på septiktömningen.

Pris från 20 000 euro

Försäljare: Marinetek Oy, Reittitiimi Oy

Är du en tillverkare av anläggningar och vill få med uppgifterna om din sugtömningsanläggning på vår sida?

Ta kontakt per telefon 02 274 500 eller per e-post salle@pssry.fi.

Visuella bruksanvisningar för sugtömningsstationerna bjuds av BATSECO-BOAT-projektet

Vi erbjuder tryckbara bruksanvisningar till alla som äger sugtömningsstationer. Anvisningarna går att klistra i anläggningen och det finns en version både för manuella- och elektriska stationer.

Kuvassa juliste, jossa septilaitteen käyttöohjeet.