Hoppa till innehållet

Skärgårdshavet

På Skärgårdshavet har vi 37 Sälle-stationer. I anknytning till dessa finns vanligtvis alltid en eller flera torrtoaletter. Dessutom finns här 13 flytande sugtömningsstationer. Vid sopstationerna sorteras utöver blandavfall även glas, flaskor och småmetall. Vissa stationer tar även papper, papp och bioavfall.

M/S Roope Saaristomerellä
M/S Roope i Skärgårdshavet

Sälle-tjänster på Skärgårdshavet sköts med M/S Roope

Sopstationerna drivs i samarbete med Sydvästra Finlands Avfallsservice(du flyttas till en annan tjänst). Dessutom ordnar HSR rf tillsammans med Åbonejdens Avfallsservice separata insamlingar av farligt avfall och järnskrot.

Föreningen har också en medlemsbastu på Trunsö i Nagus yttre skärgård. HSR rf hyr ut också Notstugan(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) på Trunsö till sina medlemmar och andra som besöker skärgården. Läs mera om Trunsö här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst)

Servicefartyget M/S Roope

  • Byggt 2017
  • Hemmahamn i Käldinge, Nagu
  • 23,9 meter långt och 9,2 meter brett
  • Däcksyta cirka 100 m² och bärkraft drygt 50 ton 
  • Två 8,4L AGCO Power-motorer med axeldrift 
  • Marschfart beroende på lasten cirka 8–10 knop
  • Tre tvåpersoners hytter samt bastu
  • Fartygets lyftkran kan lyfta en 1 000 kilos last från ett avstånd på 20 meter
  • 20 m² slambehållare 
  • I stället för antifouling-färg används ultraljudssystemet SonicShield för att hålla bottnen ren

Kontakta oss

Distriktschef

Katriina Murto

0505985181 katriina.murto@pssry.fi

Verksamhet i Skärgårdshavet, Bottenviken, Östra Finska viken och Birkaland | Sälle-hamnprogram

Befäl på M/S Roope

Kari Lahtinen

045 7734 8037 kari.lahtinen@pssry.fi

Skärgårdshavet M/S Roope tel. 0400 372 379