Hoppa till innehållet

Du känner igen Sälle-tjänsterna på logon med HSR rf:s säl

Sälle-tjänsterna är de tjänster som Håll Skärgården Ren rf erbjuder och upprätthåller för folk som rör sig till sjöss både på havsområdena och i Insjöfinland. Sälle-tjänsterna bidrar till att hålla vår vattenmiljö ren och skräpfri samt minskar övergödningen.

Sammanlagt finns det cirka 200 Sälle-stationer. Utbudet av Sälle-tjänster varierar lokalt, så kontrollera på kartan vilka tjänster som finns tillgängliga i ditt område. En del av Sälle-tjänsterna produceras tillsammans med lokala samarbetspartner.

Sälle-tjänsterna omfattar

  • avfallsstationer för blandavfall men även för glas, småmetall, papper, kartong och bioavfall
  • torrtoaletter
  • 30 flytande sugtömningsanläggningar för toalettavfall
  • brasplatser
  • bryggor och landstigningsplatser
  • diskplatser
  • bastur
  • separatinsamlingar för metall, el- och elektroniskskrot samt farligt avfall (organiseras tillsammans med lokala aktörer, såsom kommuner eller avfallshanteringsföretag inom våra olika verksamhetsområden)
  • hamnprogrammet Sälle-hamnar för hamnar som beaktar miljön

Sälle-tjänsterna gagnar alla som rör sig till sjöss

Utan medlemmar skulle det inte finnas några Sälle-tjänster eftersom tjänsterna finansieras med HSR rf:s medlemsavgifter. Därför hoppas vi att alla som rör sig till sjöss och utnyttjar Sälle-tjänsterna också skulle vara våra medlemmar. Om du ännu inte är medlem, kan du gå med redan idag. Välkommen med!

Du hittar alla dessa på Sälle-kartan!

Till Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-tjänster hör bl.a. sopstationer, sugtömningsanläggningar för toalettavfall, torrtoaletter, diskplatser, bryggor och eldplatser.

En Sälle-hamn är en miljövänlig hamn, som hör till det Sälle-hamnprogram som Håll Skärgården Ren rf har planerat för finländska båthamnar.

HSR rf:s septikstationer är antingen fasta eller flytande.