Hoppa till innehållet

Saimen

Saimens verksamhetsområde som ligger inom Vuoksens vattendragsområde är det geografiskt sett mest vidsträckta av Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsområden. Tack vare områdets unika nätverk av utfärdshamnar kan båtfarare och friluftsmänniskor njuta av den rena insjönaturen på ett hållbart sätt och med respekt för miljön

På Saimen upprätthåller och sköter HSR rf utfärdshamnar som ägs av en rekreationsområdesförening, stiftelser, städer och kommuner. Det finns drygt hundra sådana i området och de är öppna för alla för rekreationsbruk.

HSR rf:s M/S Roope-Saimaa med besättning sköter underhållet för cirka 65 objekt. Gällande resten av objekten har HSR rf ingått serviceavtal med bland annat sjöräddningssällskap och privatpersoner. 

Det värdefulla hamnunderhållet

HSR rf:s servicefartyg M/S Roope-Saimaa med besättning utför ett mångsidigt underhållsarbete på holmarna. HSR rf ansvarar för reparationer och nybyggnad av olika konstruktioner i utfärdshamnarna samt deras avfallshantering, torrtoaletter, underhållet av basturna, den allmänna övervakningen och i vissa hamnar även för vedförsörjningen. Vis sopstationerna sorteras blandavfall samt glasflaskor och metallburkar.

HSR rf äger tre flytande sugtömningsanläggningar för septiktankar i området. I området finns också HSR rf:s egen hamn, Koivukanta, som också lämpar sig för rörelsehindrade. Utfärdshamnarna och deras tjänster kan avgiftsfritt utnyttjas av alla som rör sig till sjöss. De bastur som ägs av en rekreationsområdesförening eller rekreationsområdesstiftelse tar en liten bastuavgift och för en del av bryggorna tas en bryggavgift.

HSR rf:s distriktskansli i Nyslott sköter också om uthyrningen av de stugor som Saimens rekreationsområdesförening äger på Rokansaari. Läs mer om uthyrningsstugorna här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst)

Som medlem stöder du arbetet i utfärdshamnarna

Ett regelbundet underhåll av hög standard kräver resurser, och merparten av kostnaderna täcks av HSR rf:s medlemsavgifter. Om du vill stöda vårt arbete, är du varmt välkommen med som medlem!

Underhållsfartyget M/S Roope-Saimaa

  • det nya stålfartyget blev färdigt på sommaren 2021
  • fartyget byggdes av HL-Metal Oy i Pargas
  • längd 18 meter, bredd 6 meter
  • Fartyget är designad för arbete på Saimen; liten vågbildning, lågt djup, lång bogramp
  • Kran för lyft av timmerlast, lasttankar och pumpar för tömning av flytande sugstationer, stora boxar för verktyg- och utrustning och gott om däckutrymme.
  • Marschfart cirka 8 knop, drivmedel diesel
  • hemhamn i Puumala

Kontakta oss

Distriktschef

Eeva Taimisto

0400 555 098 eeva.taimisto@pssry.fi

Insjöfinland

Distriktskoordinator

Veli-Matti Hartikainen

045 7734 7989 veli-matti.hartikainen@pssry.fi

Projekt inom verksamhetsområdet Insjöfinland Uthyrning av stugorna på Rokansaari

Kommunikationsexpert

Terhi Takkinen

040 350 0319 terhi.takkinen@pssry.fi

Insjöfinlands kommunikation | Snygg Beach-evenemang i Insjöfinland.

Befäl på M/S Roope-Saimaa

Pasi Vahtola

0400 165 635 roopesaimaa@pssry.fi

Saimen

Däcksperson på M/S Roope-Saimaa

Jouni Lahtinen

0400 165 635

Saimen