Hoppa till innehållet

Magknip av plast – en kampanj mot nedskräpning

I Magknip av plast-kampanjen blir städernas brunnslock utmärkta med färgglada fiskbilder i syftet att öka medvetenheten om varifrån skräpet kommer och att således minska på nedskräpningen. Kampanjen kommer tillbaka på gatubilden 19.8.–1.9.2024.

Ett brunnslock i Uleåborg som har dekorerats med kampanjmaterialet i augusti 2022.

Du matar väl inte vattendragen med ditt skräp?

En del av nedskräpningsproblemet kan förklaras med brist på information om hur skräpet hamnar från gatorna till våra vattendrag. Speciellt vanligt är det att kasta cigarettfimpar direkt ner i dagvattenbrunnarna utan att veta att dagvattnet nästan överallt leds direkt ut i närmaste flod eller sjö, eller direkt ut i Östersjön, utan att renas.

Med kampanjen Magknip av plast vill vi påverka människors inställning till gatuskräpet och uppmuntra en till att fundera över sina egna vanor.  Under kampanjen märks gatubrunnar ut med stora klistermärken för att öka medvetenheten om skräpets rutter och för att minska nedskräpningen. Kampanjens klistermärken väcker förbipasserandes uppmärksamhet om att cigarettfimpar, nikotinpåsar, plastförpackningar, tuggummi och annat smått skräp, som slängs på gatan eller i gatubrunnarna, hamnar förr eller senare i det närmaste vattendraget och kanske till och med i fiskens mun.

Vad kan man själv göra för att undvika nedskräpning?

Visste du att det rinner vatten ut i Östersjön från ett område som är fyra gånger så stort som Östersjön? För oss i Finland innebär det här att åar rinner ut i Östersjön från alla våra stora sjöar ända från rikets nordligaste del i Lappland. Därför kan varje skräp som slinker ur vårt grepp hamna i Östersjön via någon å som går genom vår egen by eller stad.

Så minskar du nedskräpningen i Östersjön och sjöarna

 1. Ta alltid ditt skräp till soptunnan.
  Om den närmaste soptunnan är full, ta med dig skräpet hem eller lägg det i en annan soptunna. Sopor som kastas ut i naturen för att oxidera belastar inte bara vår miljö utan är också en bortkastad resurs.
 2. Sortera dina återvinningsbara sopor så noggrant som möjligt.
  När du sorterar ditt skräp återvinns och återanvänds dess material. Undvik engångsprodukter när det är möjligt. Det är en bra idé att hitta en ny ägare till saker som du inte behöver, eller att ge dem ett längre liv i en ny form.
 3. Släng inte skräp i gatubrunnarna.
  Skräp som kastas i gatubrunnar förs med dagvattnet till närmaste vattendrag utan att rengöras.
 4. Samla skräp ensam eller tillsammans, och rapportera skräp som du samlar in nära vattendrag med hjälp av Snygg Beach-appen.
  Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa nedskräpning är att samla in skräp. När du samlar in skräp nära en flod, sjö eller Östersjön, rapportera det till oss med hjälp av Snygg Beach-appen. Genom att rapportera hjälper du oss att samla in övervakningsdata om skräp på finska stränder. Vi använder informationen i vår effektiva miljöfostran och kommunikation för att minska mängden skräp i Östersjön och naturen i övrigt.
 5. Utbilda dina nära och kära om skräpets miljöskador för att minska oavsiktlig och avsiktlig nedskräpning.

För mer konkreta sätt att göra detta i vardagen, se våra tips för skydd av Östersjön och läs även våra andra bra guider och tipsar!

Skräpet till soptunnan genom positiv inverkan

Genomförandet av kampanjen sker via positiv inverkan, så kallad nudging. Gatubrunnar och soptunnar markeras synligt med pigga färger, klistermärke och skyltar. Ett exempel av detta är klistermärken som installeras runt gatubrunnar så att brunnen utgör en fiskmun, dit skräp spolas med dagvatten.

Kampanjen kan verkställas i städer och under evenemang som ordnas i urbana miljöer. Trots att den ursprungliga idéen för kampanjen var att kämpa emot nedskräpningen av Östersjön, funkar den utmärkt också på sjöområden. 

Från ett prisbelönt idé till en årlig kampanj

Kampanjen inleddes våren 2018, då Håll Skärgården Ren rf deltog i tävlingen Meriroskahaaste som ordnades av Finlands miljöcentral. Målsättningen var att finna lösningar för att minska mängden skräp som hamnar i Östersjön. Kampanjen Magknip av plast prisbelöntes i finalen i augusti 2018. År 2019 var ett pilotår för kampanjen, som då verkställdes i samarbete med olika städer. 

Ålandsbankens Östersjöprojekt(du flyttas till en annan tjänst) har stött Magknip av plast -kampanjen med 40 000 euro i 2020. Finansieringen gjorde det möjligt att fortsätta driva kampanjen samt utveckla och utvidga den.

Under 2021–2022 finansierade miljöministeriet kampanjen med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd. Som en del av kampanjen kartlade Håll Skärgården Ren rf det makroskräp som hittades i dagvattenbrunnarna i urbana miljöer. Rapporten publicerades i december 2022. 

Ofta ställda frågor (FAQ)

Vilket material är brunnslockklistermärke tillverkad av?

År 2024 kommer brunnslockklistermärkena att vara tillverkade av ett PVC-fritt material som kan återvinnas som metall. Det nya materialet har både R12- och Pendulum BS7976-klassningar, vilket innebär att de har en grov yta och att skon sitter kvar även på en våt yta med 35 graders vinkel. Enligt tillverkaren är klistermärkena motståndskraftiga mot hårt slitage och håller i upp till 12 månader vid användning.

De klistermärken som användes 2019–2023 var tillverkade av plast, eftersom dåtida alternativa material, t.ex. målarfärger, enligt utreding skulle ha orsakat nedskräpning i form av mikroplaster eller skulle ha varit svåra att få att fästa på grund av den potentiella snubblingsrisken. Håll Skärgården Ren rf har kartlagt klistermärkenas hållbarhet i Åbo, där de efter ett par månader på en livlig gata fortfarande är i gott skick. Beroende på platsen och fästningsmetoden kan klistermärkena också hålla längre än så.

Kampanjen Magknip av plast kommer endast pågå i två veckor. På det här sättet vill vi försäkra oss om att det inte hinner uppstå något slitage. Vi följer aktivt med klistermärkenas skick och de tas bort omedelbart om de rivs eller skadas, till exempel till följd av ofog.

Vilket slags skräp kan hamna i gatubrunnarna?

Håll Skärgården Ren rf kartlade sommaren 2022 det skräp som fanns i gatubrunnarna i Helsingfors, Lahtis och Åbo. I några gatubrunnar i varje stad installerades ett filter som fick sitta kvar i två månader. Totalt fastnade 680 stycken makroskräp i filtren. Nästan 80 % av skräpet var plast.

Den vanligaste skräptypen i filtren var cigarrettfimpen, som räknas till plastkategorin. Förutom cigarettfimpar fångade filtren upp plastomslag från matförpackningar, glasskärvor och tuggummi, så man kan konstatera att skräpet i filtren härstammar från konsumenter. Liknande resultat har framkommit i uppföljningar av strandskräp som gjorts längs Östersjöstränderna. Dessa undersökningar har visat att största delen av strandskräpet är kopplat till engångskulturen. De vanligaste strandskräptyperna i Östersjöområdet utöver cigarrettfimpar och matförpackningar är engångsbestick, plastflaskor och plastpåsar.

Källor: Håll Skärgården Ren rf, HELCOM

Vilka är de vanligaste typerna av strandskräp i Finland?

De fem vanligaste skräptyperna som hittats i uppföljningar av strandskräp är 1) cigarettfimpar, 2) plast, 3) papper och kartong, 4) metall och 5) glas och keramik.

Cigarettfimpen är det vanligaste skräpet längs havsstränderna i Finland och den anses även vara det vanligaste strandskräpet i hela Östersjöområdet. Håll Skärgården Ren rf har sedan 2011 utfört officiella strandskräpsmonitoreringar på de finska stränderna. På de finländska stränderna påträffas i genomsnitt 300 cigarettfimpar per 100 meter.

Håll Skärgården Ren rf har också följt upp nedskräpningen av sjöstränderna vid Saimen och Päijänne sedan 2022. På basis av denna uppföljning och det skräp som har rapporterats under Snygg Beach-strandstädningsprogrammet, är cigarrettfimpen den vanligaste skräptypen också längs sjöstränderna.

Varifrån kommer skräpet i Östersjön och sjöarna?

Upp till 80 % av det marina skräpet kommer från land och bara 20 % från havet. Största delen av strandskräpet i Östersjöområdet härstammar från vanliga människor och är kopplat till engångskulturen; de vanligaste strandskräptyperna i Östersjöområdet är cigarrettfimpar, matförpackningar, engångsbestick, plastflaskor och plastpåsar.

Skräpet hamnar i Östersjön, sjöarna och på våra stränder antingen avsiktligt eller oavsiktligt, och det kan transporteras till vattendragen mycket långt ifrån på många olika sätt. Vind, dagvatten, djur och strömmande vatten för med sig skräp långt från sin källa.

Nedskräpningen av haven och vattendragen anses vara ett av de snabbast växande globala miljöproblemen. Det är också anmärkningsvärt att största delen av det skräp som hamnar i vattendragen (70%) sjunker till botten. Resten av skräpet sköljs antingen upp på land (15%) eller flyter i vattenpelaren och på ytan (15%).

Källor: Finlands miljöcentral Syke, Håll Skärgården Ren rf, Snygg Beach -strandstädningsprogram

Kontakta oss

Kommunikationsexpert

Kiia Palo

040 189 8655 kiia.palo@pssry.fi

Kampanjen Magknip av plast | Miljöprojekt