Hoppa till innehållet

HSR rf:s kartläggning visar att största delen av det skräp som hamnar i gatubrunnarna är plast

Håll Skärgården Ren rf kartlade sommaren 2022 det skräp som hittades i dagvattenbrunnarna i Helsingfors, Lahtis och Åbo. Några gatubrunnar i respektive stad fick filter installerade för två månader. I filtren hittades allt som allt 680 stycken skräp som klassificeras som makroskräp. Nästan 80 % av dem var plast.

Arten och mängden makroskräp i gatubrunnarna, det vill säga skräp med en diameter på 2,5 cm eller mer, har veterligen inte tidigare undersökts i Finland. Bedömningen är dock att dagvattensystemet är en viktig rutt längs vilken makroskräp tar sig ut i t.ex. havet, och resultaten från den här dagvattenfilterstudien bekräftar ytterligare denna uppgift. De flesta dagvattenbrunnar har inga filter utan vattnet leds helt orenat genom dem ut i närmaste vattendrag, t.ex. i Åbo centrum ut i Aura å. 

Inom Helsingfors stads område finns det cirka 12000 dagvattenbrunnar, i Lahtis cirka 10 800 och i Åbo 20568 stycken gallerförsedda brunnar. I den här studien konstaterades att nästan 200 stycken makroskräp kan passera genom bara en enda gatubrunn i stadsmiljö under två månaders tid.

Filtren installerades i gatubrunnar på centrala platser i städerna, till exempel på torget, i hamnen och längs åstranden i Åbo.Filtren tömdes två gånger under månaden.

Människornas beteende återspeglas i det skräp som hamnar i gatubrunnarna

– Den vanligaste typen av skräp som fastnade i filtren var cigarettfimpar, som räknas till plastkategorin. Den här uppföljningen ger en fingervisning om att makroskräp hamnar i brunnar och vattendrag i synnerhet på ställen där många gärna vistas. Det är viktigt att undersöka frågan för att öka medvetenheten och för att vi ska kunna utveckla lösningar för att förebygga nedskräpningsproblemet”, säger Jutta Vuolamo som är havsexpert vid Håll Skärgården Ren rf. 

När det gäller skräpet som hamnar i dagvattenbrunnarna kan antalet skräp och deras material antas bero på bland annat dagbrunnens läge, närheten till sopstationer, omgivningen, vädret och människors beteende. Spår efter människors agerande kunde noteras bland annat i det skräp som hittades i filtren till exempel efter Valborg och festen efter VM-guldet i ishockey.

– En av de gatubrunnar i Helsingfors som ingick i studien ligger bredvid statyn Havis Amanda, där människor i sin festyra ofta klättrar upp, trots förbud. Under guldfesten skyddades statyn mot folkanstormningen med hjälp av fanerskivor, som människomassan dock välte omkull under kvällens lopp. I gatubrunnens filter hittades följaktligen fanerbitar i makrostorlek och även mindre träflis”, berättar Vuolamo.

Dagvattenfilterstudien är en del av Håll Skärgården Ren rf:s kommunikationskampanj Magknip av plast. Miljöministeriet har finansierat kampanjen Magknip av plast med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd. 

Läs hela rapporten: