Hoppa till innehållet

Bli medlem

Tack för att du bryr dig om våra vatten! Som medlem välkomnar vi alla som vill understöda rena vattendrag och stränder i Finland. Medlemmarna är hörnstenen och själva grunden för vår verksamhet. Det är medlemmarna som möjliggör vårt mångsidiga arbete för att hålla skärgårds- och insjönaturen ren.

Som medlem av Håll Skärgården Ren rf får du:

  1. Sälle-medlemsdekalen
  2. tidningen Sälle
  3. HSR rf:s e-medlemsbrev med varierande medlemsförmåner, som erbjuds bland annat av Makia, Viking Line, Polku Hotel i Noux och Hoitola Lilium i Åbo.
  4. tillgång till alla Sälle-tjänster
  5. möjlighet att hyra HSR rf:s Notstuga på Trunsö till medlemspris
  6. utnyttja din rösträtt på årsmötet

Som medlem stöder du vårt mångsidiga arbete för renare vattendrag. Efter att du anslutit dig får du en faktura över medlemsavgiften, det nya numret av tidningen Sälle och ditt Sälle-märke.

Medlemskap i HSR rf

Som medlemmar välkomnar vi alla som vill vara med i att stöda rena vatten och stränder i Finland både nu och i framtiden. Våra medlemmar är båtfarare, paddlare, skärgårdsbor, stugägare, friluftsmänniskor och alla andra som vill understöda vårt arbete.

I 2023 är avgiften för medlemmar 50 €.

Ungdomsmedlemskap för 15–25-åriga vattenvänner

Håll Skärgården Ren rf:s ungdomsmedlemskap är för alla 15–25-åriga vänner av vattendrag. Ungdomsmedlemmar får samma medlemsförmån som våra andra medlemmar. 

I 2023 är avgiften för ungdomsmedlemmar 25 euro.

Gåvomedlemskap

Är du på jakt efter en ickemateriell gåva till någon närstående som trivs på vattnen? Vad kunde vara en bättre present än ett medlemskap i HSR rf! I och med medlemskapet blir man en del av vår stora medlemskår, och som ett bevis på sitt medlemskap får gåvomottagaren Sälle-dekalen och tidningen Sälle med posten.

Medlemsavgiften är 25/50 € i 2023. Efter att du betalat får du ett presentkort till din e-post som du kan ge gåvomottagaren. På presentkortet finns anvisningar för hur man aktiverar medlemskapet.

Gåvomedlemskapet börjar 1.1.2024 och är giltigt till årets slut, varefter det övergår i gåvomottagarens eget namn. Medlemskapet pågår så länge gåvomottagaren själv vill. Vännen kan själv kontakta oss om han eller hon vill meddela ändringar i sitt medlemskap.

Medlemstjänster för vänner av vattendrag

Du kan kontakta info@pssry.fi eller 02 274 5500 i alla ärenden som gäller ditt medlemskap.
Vår telefontjänst är öppen vardagar kl. 10–14.

Hyresstugor

Kontakta oss

Medlemansvarig

Linda Fagerström

040 580 1061 linda.fagerstrom@pssry.fi