Hoppa till innehållet

Torrtoalett

Största delen av näringsämnena (kväve och fosfor) i avloppsvattnet kommer från toalettavfall. En komposterande torrtoalett belastar inte vattenmiljön på samma sätt, eftersom dessa näringsämnen kan användas för nyttobruk och man slipper rena avloppsvattnet.

Kuivakäymälä Aspön saarella.
PSS ry:n kuivakäymälä Aspön saarella.

Håll Skärgården Ren rf har en eller flera torrtoaletter vid nästan varje Sälle-station. Se alla Sälle-stationer på Sälle-kartan(du flyttas till en annan tjänst). Om det finns en komposterande torrtoalett i hamnen är det vettigt att använda den istället för båtens wc, eftersom man då slipper rena avloppsvattnet.

Det komposterade materialet från en torrtoalett fungerar bra som gödsel eller exempelvis för jordförbättring. Den separerade urinen fungerar bra som kvävegödsel, och näringsämnena är i en sådan form att växterna lätt kan tillgodogöra sig dem.

Användningen av HSR rf:s torrtoaletter