Hoppa till innehållet

Nedskräpningen av Östersjön

Det mest betydande hotet och problemet som Östersjön står inför är tveklöst övergödningen, men nedskräpningen utgör även den ett reellt problem. Håll Skärgården Ren rf var med i utvecklandet av en uppföljningsmetod som lämpar sig för Östersjöområdet, och inledde arbetet med att följa upp nedskräpningen av stränderna som en del av projektet Marlin.

Det uppföljningsarbete som fick sin start i och med projektet har gett upphov till material med primärt fokus på Östersjöns mellersta delar, men med hjälp av dessa kan man också dra slutsatser om nedskräpningsläget i hela Östersjöområdet. Utifrån uppföljningsmaterialet finns de skräpigaste stränderna i Finland. I synnerhet sådana stränder som ligger i eller i närheten av städer hör till de mest nedskräpade. Där det finns människor finns det också skräp, trots underhåll och städning.

Också stränder i naturtillstånd och sådana som ligger längre bort från bebyggelsen lider av nedskräpningen. På dessa stränder har man hittat proportionellt sett mest plast.

Gemensamt för alla stränder är att plasten utgör en stor andel av allt skräpmaterial. Plast är ett lätt material som inte nödvändigtvis sjunker under sin färd. Det kan flyta långt och vinden kan föra det med sig långa sträckor. I genomsnitt cirka 60 % av det skräp som samlats in på stränderna är plast. Beroende på stranden kan siffran variera mellan 50 % och 90 %.

Tumppi luonnossa
Tupakantumppi on maailman yleisin roska niin meillä kuin maailmallakin.

Cigarettfimpar vanligast

På alla världens hav och stränder är cigarettfimpar den vanligaste typen av skräp – så också i Östersjön och i Finland. På finska stränder hittas ca 300 fimpar på varje hundra meters strandremsa. Även cigarettfimpar innehåller plast: filtret är gjort av cellulosa-acetat, som är en organisk plastform som uppfanns redan på 1800-talet. Beroende på förhållandena kan det ta över 10 år för detta material att förmultna. Filtren har dessutom absorberat kemikalier som finns i tobaken och som sprids till miljön och vattnet.

Tobak innehåller ca 4000 kemikalier varav ca 100–200 är skadliga för människan. Många djur äter fimpar av misstag och får då i sig kemikalierna. De kan också kvävas av fimparna.

Skräpets TOP 10

  1. Plastflis 25 %
  2. Glas- och keramikskärvor 5 %
  3. Plastkorkar och lock i plast 5 %
  4. Plastpåsar 4 %
  5. Skumplast 4 %
  6. Matkärl och omslag i plast 3 %
  7. Plastkorkar i metall och dragringar 3 %
  8. Engångbestick i plast 2 %
  9. Förädlat trä 2 %
  10. Pappersmuggar, dryckesburkar och matomslag 2 %

Finland är det mest nedskräpade landet jämfört med Sverige, Estland och Lettland. I hela Östersjöområdet utgör plasten cirka 56 % av skräpet och i Finland ca 75 %.

Källa: Resultat från projektet Baltic Marine Litter 2012–2013. I listan saknas cigarettfimpar.