Hoppa till innehållet

Nedskräpningen i insjöar och åar

Nedskräpningen i sjöar, åar och andra sötvattendrag har inte undersökts närapå lika mycket som nedskräpningen i haven. Många av metoderna som används för uppföljning av nedskräpningen lämpar sig även för uppföljningsarbete i sötvatten. Dessa vatten kräver dock också sina egna metoder, eftersom de utgör en egen livsmiljö med sina egna särdrag och organismer.

Rantaroskaa Päijänteen rannalla
Roskaa on myös sisävesiemme rannoilla.

I Finland finns ännu ingen officiell skräpuppföljning för sötvatten, men i 2022 har Håll Skärgården Ren rf startat ett pilotprojekt för kartläggningen av strandskräp i Insjöfinland på två stränder, närmare i Päijänne och Saimen. I framtiden ska vi alltså veta mera om nedskräpningen av sjöområden.

En del riktgivande information har dock insamlats från de Snygg Beach-städjippon som arrangerats av aktiva medborgare. Nedskräpningen av sötvattendrag och i synnerhet den ökande förekomsten av plastskräp är oroande, eftersom man också tar dricks- och hushållsvatten ur många sötvattensbassänger.

Håll Skärgården Ren rf medverkade i den studie av förekomsten av mikroplaster i sjöarna som inleddes i Kallavesi och Haukivesi år 2016 genom att ställa servicefartyget M/S Roope-Saimaa till forskarnas förfogande för provtagningar. Syftet med studien var att klarlägga mängden mikroplaster samt hur utbredda de är och vilka vägar de rör sig.

I Finland är läget på så sätt bra att vi har en väldigt noggrann uppföljning av dricksvattnets renhet och mikroplasterna orsakar inte nödvändigtvis några problem för vattentäkterna. Men det finns också länder där miljö- och hälsoövervakningen är sämre.