Hoppa till innehållet

Roska-Roope utrustas för att kunna samla upp blågröna alger

Origin by Ocean och Håll Skärgården Ren rf samlar i sommar upp blågröna alger från Östersjön. På så sätt minskar man de skadliga miljöeffekterna, städar stränderna och avlägsnar överflödiga näringsämnen från Östersjön – samtidigt som man skapar nyttiga biokemikalier.

Blågröna alger i Östersjön. Bild: Stefan Sjöholm

På grund av övergödningen ökar algbestånden i haven och den biologiska mångfalden minskar. Origin by Ocean är ett finländskt startup-företag som har som mål att inte bara ersätta den kemiska industrins råoljebaserade komponenter med hållbart producerade algbaserade alternativ, utan samtidigt också rena haven från skadliga alger och näringsämnen.

– Genom en kemisk process modifierar vi de giftiga algerna till funktionella komponenter som olika industribranscher kan använda för att ersätta många komponenter som är tillverkade av råolja och skadliga för miljön, såsom mikroplaster. Sådana komponenter, till exempel färgämnen och förtjockningsmedel, används både inom livsmedelsindustrin, i kosmetik, inom textilindustrin, jordbruket och i förpackningsmaterial, berättar miljöingenjör Stefan Sjöholm från Origin by Ocean.

Inkommande sommar förenar vi vår kompetens med Origin by Ocean och genomför ett pilotprojekt där vi samlar upp blågröna alger i Åbolands skärgård.

– Vi testar en ny metod för insamlingen av blågröna alger och för det ändamålet är den solenergidrivna Roska-Roope ett utmärkt redskap. Vi vill redan från början vara med och utveckla en metod för att samla upp de skadliga blågröna algerna, för att vi också i fortsättningen ska kunna göra det med ett så litet klimatavtryck som möjligt. För oss är det här ett viktigt första steg mot en mer storskalig produktion, fortsätter Sjöholm.

Roska-Roope, som är gjord för att samla in ytskräp, har nu genomgått smärre ändringar för att kunna samla upp blågröna alger både från ytan och lite under ytan.

– Vi kommer sannolikt att börja testa den förbättrade Roska-Roope redan i maj för att vara klara redan innan algblomningen börjar. Den egentliga insamlingen av algerna görs i slutet av sommaren och då ser man nästan dagligen vår Roska-Roope i Åbolands skärgård, berättar Anne Ala-Pöllänen, chef för medelanskaffningen vid Håll Skärgården Ren rf.

Läs mer