Hoppa till innehållet

Skräpinsamlingsbåt Roska-Roope

Håll Skärgården Ren rf firade sitt 50-årsjubileum genom att lansera en ny sorts skräpuppsamlingsbåt, Roska-Roope, som samlar skräp som driver runt på vattenytan. Förutom skräpuppsamlingen vill man med båten också synliggöra problemet med nedskräpningen av vattendragen och väcka diskussion.

Vill du ha Roska-Roope med på ditt evenemang?

Roska-Roope är en 5,5 meter lång katamaranliknande farkost som i sig är miljövänlig, eftersom den drivs med elmotorer och får sin ström från solpanelerna på taket.

Från och med sin första sommar år 2019 har Roska-Roope med besättning besökt tiotals olika evenemang runt om i landet, allt från Ruisrock till Kotka Havsdagar.

Bygget av Roska-Roope har understötts av Viking Line, Weisell-stiftelsen, LokalTapiola samt Åbo och Helsingfors stad i samband med den gemensamma Östersjöutmaningen.

Sälles loggbok

Chef för medelanskaffning

Anne Ala-Pöllänen

040 189 6406 anne.ala-pollanen@pssry.fi