Hoppa till innehållet

Skräpinsamlingsbåt Roska-Roope

Håll Skärgården Ren rf:s skräpinsamlingsbåt Roska-Roope samlar skräp som driver runt på vattenytan. Förutom skräpuppsamlingen vill man med båten också synliggöra problemet med nedskräpningen av vattendragen och väcka diskussion.

Roska-Roope samlar in skräp på ett miljövänligt sätt

Roska-Roope är en 5,5 meter lång katamaranliknande farkost som i sig är miljövänlig, eftersom den drivs med elmotorer och får sin ström från solpanelerna på taket.

Idén bakom skräpinsamlingsbåten är ganska enkel. Den rör sig framåt i promenadtakt och samtidigt flyter vattnet mellan de två pontonerna så att eventuellt skräp som flyter omkring fångas upp i dess gap. Skräpbehållaren är lätt att tömma och fångsten kan sedan sorteras i soptunnor på båtens däck. På så sätt kan man lätt åskådliggöra för allmänheten hur mycket och vilken sorts skräp som samlats in. Båten har nu varit i bruk i cirka en månad och de skräpsorter som det samlats in klart mest av är cigarettfimpar, dryckesflaskor i plast och förpackningar från snabbmatskedjor.

Bygget av Roska-Roope, som lanserades i 2019, har understötts av Viking Line, Weisell-stiftelsen, LokalTapiola samt Åbo och Helsingfors stad i samband med den gemensamma Östersjöutmaningen.

Vill du ha Roska-Roope med på ditt evenemang?

Från och med sin första sommar år 2019 har Roska-Roope med besättning besökt tiotals olika evenemang runt om i landet, allt från Ruisrock till Kotka Havsdagar och Suomipop-festivalen i Jyväskylä.

Kontakta oss

Chef för medelanskaffning

Anne Ala-Pöllänen

040 189 6406 anne.ala-pollanen@pssry.fi