Hoppa till innehållet

Miljöfostran

Genom miljöfostran vill vi åstadkomma en förändring i människors beteende. Vi vill att ansvarsfulla och miljövänliga gärningar och beteenden ska vara en naturlig del av rekreation vid vatten.

Bild: Miika Karppinen

Miljöfostran är en viktig del av vårt arbete. Vårt strandstädningsprogram Snygg Beach och Snygg Beach-fadderskolprogram är imponerande exempel på den miljöfostran vi utför.

Snygg Beach -fadderskolprogram

Vi investerar i miljöfostran för barn och ungdomar genom vårt fadderskolprogram Snygg Beach. Målsättningen med Snygg Beach-fadderskolprogrammet är att ge grundskolgrupper runtom i Finland en möjlighet att värna om sin närmiljö och att bygga upp en beteendekultur som följer principerna för hållbar livsstil. Det här sker genom både teori och praktik. Man kan delta i fadderskolprogrammet även med andra grupper, så som scoutkårer eller naturskolgrupper.

Miljöutbildningsmaterial öppet för alla

Snygg Beach-fadderskolgrupper tilldelas mångsidigt uppgiftsmaterial. Bekanta dig med öppet Snygg Beach-material som lämpar sig för alla i grundskolålder och med Snygg Beach-frågesport på snyggbeach.fi.

Snygg Beach -strandstädningstalkoprogram

Snygg Beach(du flyttas till en annan tjänst) är Håll Skärgården Ren rf:s program för strandstädning. Programmets syfte är att städa stränder, väcka intresse för strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas nedskräpning och möjliggöra sammankopplandet av konkret miljöarbete och en rolig friluftsdag. I programmet kan vem som helst delta: föreningar, samfund, klubbar, hobbygrupper, skolor, städer, kommuner, företag och privatpersoner.

Guide och tips

Kontakta oss

Programchef

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Snygg Beach-program

Snygg Beach-fadderskolkoordinator

Ellen Rancken

040 128 6512 ellen.rancken@pssry.fi

Snygg Beach-fadderskolkoordinator

Jenna Tiimo

0400 212 372 jenna.tiimo@pssry.fi

Snygg Beach-evenemang i Insjöfinland.

Distriktsansvarig

Kimberly Terry

040 151 0538 kimberly.terry@pssry.fi

Ålands verksamhetsområde | Snygg Beach-program på Åland | Sälle-hamnprogram på Åland