Hoppa till innehållet

Miljöfostran

Låt oss städa stränder tillsammans! Syftet med Snygg Beach är att inspirera människor att samla in strandskräp, att få alla medborgare att bli intresserade av nedskräpning och att samla in information om mängden och kvaliteten på strandskräp genom medborgarforskning. För skol- och fritidsgrupper finns ett fadderskolprogram där man lär sig att förstå vattendragsmiljön ur ett nedskräpningsperspektiv.

Bild: Miika Karppinen

Skräpplockning, rapportering och medborgarforskning

Vårt Snygg Beach-program har sedan 2014 uppmuntrat människor i hela Finland att göra enkla miljöåtgärder året runt. Syftet med det riksomfattande Snygg Beach-programmet är att städa upp Östersjöns, sjöarnas och åarnas stränder, att göra allmänheten mer medveten om nedskräpning och att genom medborgarvetenskap samla in övervakningsdata om mängden och kvaliteten på skräpet längs stränderna. Alla är välkomna att delta i programmet: privatpersoner, grupper av vänner och kollegor, hobbygrupper, föreningar, klubbar och sällskap, skolor, städer och kommuner – och naturligtvis företag.

Att rapportera om mängden och kvaliteten på skräp är en viktig del av Snygg Beach-programmet. Vem som helst kan enkelt rapportera det skräp de har plockat upp med hjälp av Snygg Beach-appen. Uppgifterna möjliggör att vi kan konkret följa och övervaka strändernas status samt miljötillståndet och dess utveckling. Dessutom följer rapportering av skräp per föremål internationellt använda metoder för övervakning av skräp, så resultaten är jämförbara med andra skräprapporter. Så förutom att göra en positiv insats för miljön får du också delta i medborgarforskning!

Det övergripande syftet med programmet är att öka nationellt intresse för att städa upp närmiljön och även att skingra stigmatiseringen och de negativa känslor, såsom skam, som kan förknippas med skräpplockning.

Samla in och rapportera strandskräp

Var och en av oss kan hjälpa Östersjön och våra insjöar med enkla åtgärder. Ett sätt att hjälpa till är att samla in strandskräp och rapportera dem till oss med hjälp av Snygg Beach-appen, som du enkelt kan ladda ner från Google Play Store(du flyttas till en annan tjänst) eller App Store(du flyttas till en annan tjänst).

Så här deltar du:

1. Välj en strand och markera den på kartan på Snygg Beach-appen eller på snyggbeach.fi(du flyttas till en annan tjänst).

2. Ta med en soppåse, handskar och annan städutrustning och städa upp stranden.

3. Rapportera insamlat skräp med Snygg Beach-appen.

4. Ta det skräp som du samlat in till soptunnan och tacka dig själv för att du har gjort en positiv insats för miljön!

Fadderskolgrupper lär sig att förstå vattendragsmiljön ur ett nedskräpningsperspektiv

Snygg Beach-fadderskolprogrammet är en kostnadsfri verksamhetsmodell för miljöfostran som är öppen för alla. Programmet utvecklar naturförhållandet hos barn och unga och hjälper dem att förstå vattendragsmiljön ur ett nedskräpningsperspektiv. Genom fadderskolprogrammet erbjuder vi alla samma möjligheter att öka kunskapen om miljön på ett enkelt och roligt sätt –  oavsett bakgrund eller plats. Förutom grundskolklasser kan även andra grupper, såsom scoutkårer eller naturskolgrupper, delta i programmet.

Fadderskolgrupper lär sig om skräp och dess material, orsakerna till nedskräpning och skräpets rutter. De får uppgifter relaterade till ämnesområdet för att stödja sitt lärande och lär samtidigt känna sin egen omgivning.

Det övergripande syftet med fadderskolprogrammet är att lära barn och unga runt om i Finland om påverkan av nedskräpning, så att mindre skräp skulle hamna i miljön. På så sätt ökar vi medvetenhet om nedskräpningen och minskar både avsiktlig och oavsiktlig nedskräpning. Så minskar vi mängden plast och annat skräp som kommer ut i miljön och de skador de orsakar på miljön.

Miljöåtgärder året runt sedan 2014

Håll Skärgården Ren rf deltog i projektet MARLIN, som kartlade nedskräpningen av stränderna i Östersjöländerna 2011–2013. Projektrapporten talar sitt karga språk: de mest nedskräpade stränderna fanns i Finland. Det sorgliga resultatet och viljan att snygga upp vår kust ledde till talkokampanjen Snygg Beach – Missionen skräpfri kust, som ordnades första gången våren 2014. Nuförtiden är Snygg Beach-programmet en viktig del av Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet året runt.

Snygg Beach ingår i det omfattande sjuåriga samarbetsprojektet PlastLIFE, som syftar till att etablera en hållbar cirkulär ekonomi i fråga om plast i Finland senast 2035.

Miljöutbildningsmaterial öppet för alla

Snygg Beach-fadderskolgrupper tilldelas mångsidigt uppgiftsmaterial. Bekanta dig med öppet Snygg Beach-material som lämpar sig för alla i grundskolålder och med Snygg Beach-frågesport på snyggbeach.fi.

baltic sailor catalog

Utbildningsmaterial till miljövänligt båtliv

Baltic Sailor Catalog ger tips till miljövänligt båtliv. Katalogen innehåller information om båtliv, Östersjön och miljökunskap till sjöss samt färdiga anvisningar för undervisningsverkstäder kring dessa teman. Utbildningsmaterialet är ursprungligen riktat till unga men lämpar sig också för handledning och utbildning av vuxna.

Ta en titt på katalogen

Guide och tips

Kontakta oss

Programchef

Julia Jännäri

040 455 7251 julia.jannari@pssry.fi

Snygg Beach-program

Snygg Beach-fadderskolkoordinator

Ellen Rancken

040 128 6512 ellen.rancken@pssry.fi

Distriktsansvarig

Kimberly Terry

040 151 0538 kimberly.terry@pssry.fi

Ålands verksamhetsområde | Snygg Beach-program på Åland | Sälle-hamnprogram på Åland