Hoppa till innehållet

Insamlingstillstånd

Pidä Saaristo Siistinä – Håll Skärgården Ren ry
Insamlingstillstånd RA/2020/327

Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen, 31.3.2020.

Tid och område för anordnande av insamlingen: Tillståndet gäller från och med 1.4.2020 i hela Finland förutom på Åland.

Insamlingssätt och vädjan: Vi vädjar till publiken via internetannonser, i broschyrer och tryckmaterial, via radioreklam och bössinsamling, genom att ordna insamling via textmeddelande, där doneringen görs genom att skicka textmeddelande till ett avgiftsbelagt servicenummer, och i olika tillställningar och evenemang.

Användningsändamål för de insamlade medlen: De insamlade medlen används till att upprätthålla Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-tjänster (sopstationer, torrtoaletter, flytande sugtömningsanläggningar) och servicefartygens uppehåll, skötsel, anskaffningskostnaderna av nya servicefartyg samt till finansiering av det miljöfostringsarbete föreningen ägnar sig åt och skyddande av vattenområden.

Tiden, inom vilken de insamlade medlen är meningen att användas för ändamålet: 2020-21.