Hoppa till innehållet

Skötsamt till Sjöss – miljöguide för båtfarare

Båtlivet har en marginell påverkan på miljön jämfört med industrin, jordbruket eller samhällena. Båtsäsongen infaller dock under några veckor på sommaren och trafiken koncentrerar sig till färdiga farleder och hamnar, vilket kan medföra en betydande lokal påverkan. Båtfararnas beslut är viktiga när det gäller att skydda vattenmiljön: det är inte likgiltigt var toalettavfall och annat avfall hamnar, med vilka metoder man håller båtbotten ren eller hur man rör sig till sjöss.