Hoppa till innehållet

Scoutkår – kom med som understödande samfund!

Alla scoutkårer både på land och till sjöss kan gå med som understödande samfund. Håll Skärgården Ren rf har ett stort och riksomfattande nätverk av Sälle-tjänster, och på detta sätt kan scouterna stödja driften av dessa. Vi inbjuder dessutom alla vuxna och unga inom scouterna att bli medlemmar i vår förening, för att vårt mångsidiga arbete för rena vatten ska kunna fortsätta även i framtiden!

Livansaaren retkisatama Päijänteellä
Livansaari utfärdshamn, Päijänne

Håll Skärgården Ren rf:s huvudsakliga stödformer är personmedlemskap, donationer, olika partnerskap och företagssamarbeten. Vi vill nu särskilt uppmärksamma scoutkårerna, för att era hjärtan – precis som våra – klappar för naturen och för att hålla den ren och bevara rekreationsmöjligheterna på ett hållbart sätt.

Fördelarna för ett understödande samfund:

  1. Samfundet kan utnyttja Sälle-tjänsterna, som man lätt hittar på vår Sälle-karta.
  2. Samfundet får tidningen Sälle och Sälle-dekaler (understödsavgiften inkluderar tre dekaler, du kan också beställa fler dekaler med anslutningsblanketten nedan, priset är då 5 €/st).
  3. Samfundet får miljöfostrande material från vårt Snygg Beach-program för fadderskolor.
  4. Samfundet får den nyaste informationen om hur man rör sig ansvarsfullt till sjöss i vårt nyhetsbrev.

Årsavgiften för en scoutkår är 80 euro och den faktureras årligen i början av året. Avgiften för understödande samfund är scoutkårernas eget sätt att stödja vår verksamhet, och innebär i sig inte ett egentligt medlemskap. Medlemmarna i vår förening består av personmedlemmar och ungdomsmedlemmar (15–25 år). Vi uppmanar alla vuxna och unga att bli medlemmar – som personmedlem får du medlemsförmåner och t.ex. rösträtt i Håll Skärgården Ren rf.