Hoppa till innehållet

Dölj inte bränslespill med diskmedel

Vid en enskild tankning spills högst en deciliter bränsle ut, men särskilt i populära småbåtshamnar blir de många små utsläppen snabbt ett problem. Ofta används diskmedel för att få bort bränslet från vattenytan, vilket inte avlägsnar problemet utan gör det bara osynligt för ögat.

Bränslespill som hamnar i vattnet i samband med tankning utgör risk för hälsan, miljön och säkerheten. Alla vattenlevande djur lider av lösningen som bildas av tvättmedel och bränsle.

Samverkan av diskmedel, bränsle och vatten är skadlig för vattenorganismer

Diskmedlet får visserligen bränsle och olja att snabbt försvinna från vattenytan, men kemikalierna i diskmedlet, bränslet och vattnet bildar i själva verket en nästan homogen vattenlösning när de förenar sig, något som inte skulle ske utan diskmedlet. Med hjälp av diskmedlet löser människan upp bränslet i vattnet så att lösningen blir biotillgänglig. Det innebär att lösningen har omvandlas till en sådan form att alla organismer som kommer i kontakt med vattnet utsätts för den.

Problemet handlar alltså i första hand om hur ämnena samverkar med varandra. Till exempel dieselolja kan innehålla upp till 30 procent polyaromatiska kolväten, PAH-ämnen, som är den huvudsakliga orsaken till oljans giftighet. När ämnet blandas i vattnet tillsammans med diskmedel kan de skadliga effekterna bli till och med hundratals gånger värre för vattenlevande organismer som plankton, fiskar och kräftdjur. 

Om bränslet flyter på ytan och inte blandas ut i vattnet avdunstar det relativt snabbt med hjälp av solljuset. 

Så här undviker du bränslespill

  • Tanka försiktigt! Det lönar sig inte att fylla tanken till brädden. 
  • Ta reda på om din båt kan förses med ett spillskydd. 
  • Det är också möjligt att köpa tanklappar som läggs mellan pistolen och ventilen när man tankar. Lappen suger upp eventuellt spill och går att använda flera gånger. Därefter kan den slängas som farligt avfall. En oljeabsorberingsmatta tjänar samma syfte.

Muistathan, että suuremmasta öljy-ja polttoainevahingosta pitää aina ilmoittaa paloviranomaiselle tai yleiseen hätänumeroon.