Hoppa till innehållet

Utför underhållet på rätt sätt

Det nödvändiga underhållet av båtar belastar miljön. Största delen av båtlivets skadliga miljökonsekvenser uppstår när farliga ämnen släpps ut i vattendragen och miljön i samband med iståndsättningsarbeten. Läs våra tips om hur man kan underhålla din båt utan att belasta miljön.

Så tvättar du båten utan att belasta miljön

Bottentvätt, målning och övriga reparationer samt dockning och vinterförvaring belastar miljön.

Veneilykauden päättyessä vene nostetaan ylös ja veneen pohja pestään. Useimmiten vesiä ei johdeta erilliseen puhdistusjärjestelmään, vaan ne joko imeytyvät maaperään, menevät asfaltoidulta kentältä viemäriin sellaisinaan tai päätyvät vesistöön.

Tvättvatten från båtar innehåller i allmänhet stora mängder kemikalier från antifoulingfärger, exempelvis koppar och zink. Enligt en utredning som genomfördes i Åbo åren 2014–2015 innehöll tvättvattnen också mycket tennföreningar, tenn och bly, det vill säga ämnen som inte längre får användas i målarfärger, men som till följd av den historiska belastningen fortfarande finns kvar på båtbottnarna. Av denna anledning bör man vara extra noga med hur man tvättar båtbottnar och hur tvättvattnet hanteras.

Tvätta hellre för hand än med högtryckstvätt

Många har vant sig vid att använda sig av kemikalier och högtryckstvätt när båten tvättas på hösten. Högtryckstvätten sliter dock lätt bort stora mängder påväxthindrande färg från bottnen och färgen innehåller ämnen som är skadliga för marken och vattendragen. Dessutom tar färgytan skada vilket betyder att det krävs ett mer omfattande underhåll nästa vår.

Vi rekommenderar att man använder bara en liten mängd vatten och tvättar båten med borste och skrapa. På så sätt kan du tvätta bara där det behövs. Det fuktiga material som man borstat loss går lätt att torka bort med en trasa, vilket minskar mängden gift som rinner ut i naturen vid sköljningen. 

Det lönar sig att breda ut en presenning på marken som fångar upp stänk. En mekanisk rengöring är skonsam för både båtfararen och naturen när giftiga rengöringskemikalier inte virvlar runt i luften. Om din hemmahamn tillhandahåller en bottentvättplats där tvättvattnet filtreras bör du absolut tvätta båten där.

Övergå till giftfria metoder för att hålla båtbottnen ren

Om du inte alls målar båtbottnen utan använder dig av giftfria metoder, kan du lugnt tvätta även med trycktvätt eller besöka en båtborsttvätt. Fundera över om du alls behöver använda något medel när du tvättar eller om det är tillräckligt med vatten och en borste.

Farligt avfall uppkommer i samband med underhållsarbeten

I samband med båtunderhåll uppkommer rikligt med farligt avfall, såsom förbrukade batterier, spillolja, kylarvätskor och målarfärger. Oljehaltigt slagvatten får inte heller släppas ut i vattendrag utan hör hemma i en insamling av farligt avfall. I hamnarna ska det farliga avfallet samlas in och förvaras klart åtskilt från andra typer av avfall. Läs mer om farligt avfall här(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst).