Hoppa till innehållet

Eco-Ship – environmental and maritime education of youth

Projektet Eco-Ship har som mål att utveckla ett utbildningskoncept för miljövänligt båtliv. Med hjälp av konceptet lär sig unga om båtliv på Östersjön.

Bild: Miika Karppinen

Håll Skärgården Ren rf ordnade sommaren 2022 tillsammans med Gdansk Sport Center och Klaipeda University en Eco-Ship-utbildning, där man utbildade unga i åldern 15–29 år till miljöaktörer inom båtliv. Tanken är att de unga miljöaktörer kan dela sitt kunskap till exempel i sina egna segelföreningar.

Under sommaren ordnades två olika två veckor långa utbildningsseglatser ombord på det historiska segelfartyget STS General Zaruski, och i bägge deltog 15 unga från Finland, Polen och Litauen.

Ett utbildningskoncept för miljövänligt båtliv
som mål

Eco-Ship har som mål att utveckla ett utbildningskoncept för miljövänligt båtliv. Med hjälp av konceptet
lär sig unga om båtliv på Östersjön. Det material som tagits fram inom ramen för projektet och utbildningskonceptet grundar sig bland annat på erfarenheterna från de utbildningsseglatser som
ordnades sommaren 2022 samt responsen från deltagarna.

Som utbildningsmaterial används Baltic Sailor Catalog, som har sammanställts tillsammans med övriga projektpartner. Katalogen innehåller information om båtliv, Östersjön och miljökunskap till sjöss samt färdiga anvisningar för undervisningsverkstäder kring dessa teman. Även om utbildningsmaterialet ursprungligen är riktat till unga, lämpar det sig också för handledning och utbildning av vuxna.

På ytan

Mer information om projektet

Projektet ”ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth” har fått finansiering från Eu-programmet Erasmus+. Projektet inleddes i december 2021 och avslutas i november 2023. Projektnummer: 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029718.

Kontakta oss

Projektchef

Jutta Vuolamo

040 458 9156 jutta.vuolamo@pssry.fi

Marinbiolog

Projektkoordinator

Niklas Niemi

040 458 9495 niklas.niemi@pssry.fi

Marinbiolog