Hoppa till innehållet

Aija Kaski

HSR rf:s verksamhet lotsas av verksamhetsledare Aija Kaski på vårt kontor i Åbo.

Vad är det viktigaste målet med ditt arbete?

Att hålla sjöarna och havet i gott skick nu och i framtiden! Min uppgift är att säkerställa tillräckliga resurser och att de
inriktas korrekt.

Vad är det bästa och mest utmanande med
ditt arbete?

Det bästa är att få positiv respons från våra trogna medlemmar som uppskattar vårt arbete! Att olika instanser vill
samarbeta med oss vittnar om att vårt arbete håller hög kvalitet och att vi är pålitliga. Den största utmaningen är
resurserna, såsom de stora fartygsinvesteringarna. Det mest akuta behovet finns nu i Bottniska viken.

Berätta något roligt minne från arbetet

Jag har fått många roliga minnen under årens lopp. Bajshumorn frodas här hos oss. Vi blir tvungna att prata så mycket om det när vi funderar över praktiska lösningar.

Vilka är dina tidigaste vattenrelaterademinnen?

Min mamma sa alltid: ”Den där flickan får snart gälar så som hon är i vattnet dagarna i ända”. Jag växte upp vid sjöar. Min pappa var sjöman och på somrarna reste vi ofta med honom på hans fraktfartyg. Jag lärde mig att läsa havet, molnen och tecknen på att man börjar närma sig land. Mest spännande var att vänta på ankomsten till nästa hamn.

Vad betyder Finlands sjöar och hav för dig?

De är världens mest fantastiska och viktiga! Jag är glad över att jag kan bidra till ökad respekt för dem och till deras
välmående.

Hälsningar till dem som rör sig på vattnet:

Bli medlem i HSR rf och följ vårt arbete via sociala medier! Du får goda råd och tips om hur man rör sig på våra vatten på ett hållbart sätt och utan att skada dem.

Ditt motto:

Allt ordnar sig.