Hoppa till innehållet

Kasta inte skräp i gatubrunnen – det kan hamna i närmaste vattendrag

Största delen av skräpet i sjöar och hav härstammar från städerna. Skräpet hamnar där antingen direkt från en människas hand eller exempelvis via dagvattensystemet. I Håll Skärgården Ren rf:s kommunikationskampanj ”Magknip av plast” blir städernas brunnslock utmärkta med färgglada klistermärken 15.–29.8.2022.

Kampanjen kör nu i gång för fjärde gången. I sommar deltar redan 16 städer i kampanjen: Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kotka, Joensuu, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Björneborg, Raumo, Salo, Nyslott, Tammerfors, Åbo, Vanda och Vichtis. 

Avsikten med kampanjen är att öka kännedomen om skräpets rutter ut i vattendragen och betona konsumentens egna möjligheter att motverka problemet. Man ska inte kasta skräp på gatan eller i en gatubrunn, eftersom det därifrån kan färdas med regn- och smältvatten direkt ut i närmaste vattendrag. De flesta gatubrunnar har inget filter som kan fånga upp skräp. 

”Under sommaren monterade vi också filter i några gatubrunnar och gjorde en småskalig undersökning av vilken sorts och hur mycket skräp som hamnar i dagvattenbrunnarna. De preliminära resultaten visar på att skräpet i brunnarna är sådant som vanliga människor slängt. I brunnarna hittades bland annat cigarettfimpar, omslag till take away-produkter och annat plastskräp. Det allra lättaste, viktigaste och mest effektiva sättet är att var och en av oss ser till att vårt eget skräp hamnar i en soptunna”, berättar Håll Skärgården Ren rf:s havsexpert Jutta Vuolamo. 

Utöver de klistermärksprydda brunnslocken kan man under kampanjtiden också se en animationsvideo på städernas informationstavlor och sociala medier. Videon visar hur en fisk av misstag slukar en cigarettfimp i tron att det är mat och sedan genast spottar ut den. Tobaksfimpar är den vanligaste formen av skräp på våra stränder. Cigarettfimpens filter är gjort av ett plastliknande ämne vars nedbrytning, beroende på omständigheterna, kan ta över 10 år. Dessutom innehåller fimpen farliga kemikalier som sprider sig till vattendragen och är skadliga för djur.  

Miljöministeriet har finansierat kampanjen Magknip av plast med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd mellan 1.1.2021–31.12.2022.