Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s kommunikationskampanj Magknip av plast är nu aktuell igen. Under kampanjen dekoreras städernas brunnslock med färgglada dekaler för att öka folks medvetenhet om varifrån skräpet i vattendragen kommer och därigenom minska nedskräpningen.

De dekalprydda brunnslocken kan ses i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Lahtis, Lundo, Åbo och Vanda. Kampanjen pågår 17–31.8.2020. Förutom brunnslocken har man i Åbo redan tidigare under sommaren kunnat se allmänna soptunnor med kampanjdekaler längs Aura å.

”Förra året genomfördes kampanjen som ett pilotförsök i Borgå, Åbo och Vanda. Budskapet bakom kampanjen samt den fräscha och roliga framtoningen uppmärksammades i flera medier och ämnet väckte önskad debatt om nedskräpningsproblemet i vattendragen. Vi är glada över att flera städer ville haka på kampanjen i år och att den även spred sig till insjövattnen. I år infaller också Östersjödagen, som firas 27.8, under kampanjtiden”, berättar HSR rf:s projektkoordinator Jutta Vuolamo.

Med hjälp av kampanjen vill man lyfta fram att största delen av skräpet i vattendragen härstammar från städerna och hamnar där antingen direkt från en människas hand eller exempelvis med dagvattensystemet. Speciellt vanligt är det att kasta cigarettfimpar med filter och allt rakt ner i dagvattenbrunnar utan att vara medveten om att dagvatten nästan överallt leds direkt ut i närmaste vattendrag utan att renas. Därför är det inte förvånande att cigarettfimpar är det vanligaste skräpet på världens stränder.

”Också plastskräp, såsom omslag till picknickmat och engångskärl, hittar man påfallande mycket av på stränderna. Var och en kan alltså själv göra sin del för att avhjälpa nedskräpningsproblemet, genom att ta hand om sitt eget skräp, berättar Voulamo.

Kampanjen Magknip av plast fick i början av året finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt, vilket möjliggör en fortsättning, utveckling och utvidgning av kampanjen även 2021.

Närmare information:

Jutta Vuolamo
Projektkoordinator/ HSR rf
040 458 9156
jutta.vuolamo@pssry.fi