Hoppa till innehållet

Magknip av plast – en kampanj mot nedskräpning

I Magknip av plast-kampanjen blir städernas brunnslock utmärkta med färgglada fiskbilder i syftet att öka medvetenheten om varifrån skräpet kommer och att således minska på nedskräpningen. Kampanjen kommer tillbaka på gatubilden 19.8.–1.9.2024.

Ett brunnslock i Uleåborg som har dekorerats med kampanjmaterialet i augusti 2022.

Du matar väl inte vattendragen med ditt skräp

En del av nedskräpningsproblemet kan förklaras med brist på information om hur skräp hamnar från stadens gator till våra vattendrag. Speciellt vanligt är det att kasta cigarettfimpar direkt ner i dagvattenbrunnar.

De flesta är inte medvetna om att dagvatten nästan överallt leds direkt ut i närmaste vattendrag utan att renas. Med Magknip av plast -kampanjen vill vi påverka människors inställning till gatuskräpet och uppmuntra en till att fundera över egna vanor.  

Såg du ett fiskklistermärke på gatan? 🐠

I slutet av augusti påminner kampanjen Magknip av plast att inget skräp hör hemma på gatan, i gatubrunnen eller i naturen. Håll ögonen öppna, för i år är kampanjen mer synlig än någonsin!

Om du ser ett fiskklistermärke i din hemstad eller någonstans i Finland på semester, dela bilden du tagit på sociala medier och tagga @pidasaaristosiistina! Vi kommer att dela bilder i våra stories under hela sommaren.

#magknipavplast #hållskärgårdenren

Skräp i soptunnan via positiv inverkan

Genomförandet av kampanjen sker via positiv inverkan, så kallad nudging. Gatubrunnar och soptunnar markeras synligt med pigga färger, klistermärke och skyltar. Ett exempel av detta är klistermärken som installeras runt gatubrunnar så att brunnen utgör en fiskmun, dit skräp spolas med dagvatten. Vid soptunnor finns det information om nedskräpning och tips på hur man kan påverka problemet.

Kampanjen kan verkställas i städer och under evenemang som ordnas i urbana miljöer. Trots att den ursprungliga ideén för kampanjen var att kämpa emot nedskräpningen av hav, funkar den också på sjöområden. 

Från ett prisbelönt idé till en årlig kampanj

Kampanjen inleddes våren 2018, då Håll Skärgården Ren rf deltog i tävlingen Meriroskahaaste som ordnades av Finlands miljöcentral. Målsättningen var att finna lösningar för att minska mängden skräp som hamnar i Östersjön. Kampanjen Magknip av plast prisbelöntes i finalen i augusti 2018. År 2019 var ett pilotår för kampanjen, som då verkställdes i samarbete med olika städer. 

Ålandsbankens Östersjöprojekt(du flyttas till en annan tjänst) har stött Magknip av plast -kampanjen med 40 000 euro i 2020. Finansieringen gjorde det möjligt att fortsätta driva kampanjen samt utveckla och utvidga den.

Under 2021–2022 finansierade miljöministeriet kampanjen med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd. Som en del av kampanjen kartlade Håll Skärgården Ren rf det makroskräp som hittades i dagvattenbrunnarna i urbana miljöer. Rapporten(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) publicerades i december 2022. 

Ofta ställde frågor

Vilket material är brunnslockdekalen tillverkad av?

År 2024 kommer brunnslockdekalerna att vara tillverkade av ett PVC-fritt material som kan återvinnas som metall. Det nya materialet har både R12- och Pendulum BS7976-klassningar, vilket innebär att de har en grov yta och att skon sitter kvar på plats även på en våt yta med 35 graders lutning. Enligt tillverkaren är klistermärkena motståndskraftiga mot hårt slitage och håller i upp till 12 månader vid användning.

De klistermärken som användes 2019–2023 var tillverkade av plast, eftersom dåtida alternativa material, t.ex. målarfärger, skulle enligt utredingar ha orsakat nedskräpning i form av mikroplaster eller skulle ha varit svåra att få att fästa på grund av den potentiella snubblingsrisken. Håll Skärgården Ren rf har kartlagt dekalernas hållbarhet i Åbo, där de efter ett par månader på en livlig gata fortfarande är i gott skick. Beroende på platsen och fästmetoden kan dekalerna också hålla längre än så. 

Kampanjen Magknip av plast kommer bara att pågå i två veckor. På det här sättet vill vi försäkra oss om att det inte hinner uppstå några revor. Vi följer aktivt med dekalernas skick och de tas bort omedelbart om de rivs eller skadas, till exempel till följd av ofog. 

Vilket slags skräp kan hamna i gatubrunnarna?

Håll Skärgården Ren rf kartlade sommaren 2022 det skräp som fanns i gatubrunnarna i Helsingfors, Lahtis och Åbo. I några gatubrunnar i varje stad installerades ett filter som fick sitta kvar i två månader. Totalt fastnade 680 stycken skräp som kan klassas som makroskräp i filtren. Nästan 80 procent av skräpet var plast. 

Den vanligaste skräptypen i filtret var cigarrettfimpen, som räknas till plastkategorin. Förutom cigarrettfimpar fångade filtren upp plastomslag från matförpackningar, glasskärvor och tuggummi, så man kan konstatera att skräpet i filtren härstammar från konsumenter. Liknande resultat har framkommit i uppföljningar av strandskräp som gjorts längs Östersjöstränderna. Dessa undersökningar har visat att största delen av strandskräpet är kopplat till engångskulturen. De vanligaste strandskräptyperna i Östersjöområdet utöver cigarrettfimpar och matförpackningar är engångsbestick, plastflaskor och plastpåsar.

Källor: Håll Skärgården Ren rf, HELCOM 

Vilka är de vanligaste typerna av strandskräp i Finland?

De fem vanligaste skräptyperna som hittats i uppföljningar av strandskräp är cigarrettfimpar, plast, papper och kartong, metall samt glas och keramik. Cigarrettfimpen är det vanligaste skräpet längs havsstränderna i Finland och globalt. 

Håll Skärgården Ren rf har genomfört en officiell uppföljning av strandskräpet i Finland längs havsstränderna sedan 2011 och längs sjöstränderna sedan 2022. Därförinnan samlade föreningen in information om strandskräp vid sjöarna med hjälp av programmet Snygg Beach(du flyttas till en annan tjänst) som bygger på allmänhetens observationer. På basis av denna uppföljning är cigarrettfimpen den vanligaste skräptypen också längs sjöstränderna. Resultaten från uppföljningarna av strandskräpet analyseras av Finlands miljöcentral(du flyttas till en annan tjänst), som använder resultaten i sitt forskningsarbete.

Varifrån kommer skräpet i vattendragen?

De fem vanligaste skräptyperna som hittats i uppföljningar av strandskräp är cigarrettfimpar, plast, papper och kartong, metall samt glas och keramik. Cigarrettfimpen är det vanligaste skräpet längs havsstränderna i Finland och globalt. 

Största delen av skräpet längs havsstränderna kommer från vanliga privatpersoner. Problemet med nedskräpade stränder är starkt förknippat med engångskulturen, eftersom de vanligaste skräptyperna är cigarrettfimpar och olika slags plaster, såsom omslag från matförpackningar och flaskkorkar. 

Sjöstränderna har inte ännu varit föremål för någon officiell undersökning, men Håll Skärgården Ren rf samlar via programmet Snygg Beach(du flyttas till en annan tjänst) in information om strandskräpet med hjälp av allmänhetens observationer och resultaten för sjöstränder och havsstränder stämmer överens. Skräpet hamnar på stränderna genom nedskräpning, eller så förs det dit med till exempel vinden, djur eller regnvatten.

Källor: Finlands miljöcentral, Håll Skärgården Ren rf, städtalkoprogrammet Snygg Beach.

Vad kan man själv göra för att undvika nedskräpning?

Visste du att det rinner vatten ut i Östersjön från ett område som är fyra gånger så stort som Östersjön? För oss i Finland innebär det här att åar rinner ut i Östersjön från alla våra stora sjöar ända från rikets nordligaste del i Lappland. Därför kan varje skräp som slinker ur vårt grepp hamna i Östersjön via någon å som går genom vår egen by eller stad.

Så minskar du nedskräpningen i vattendrag

 1. Ta alltid ditt skräp till soptunnan.
  Om den närmaste soptunnan är full, ta med dig skräpet hem eller lägg det i en annan soptunna. Sopor som kastas ut i naturen för att oxidera belastar inte bara vår miljö utan är också en bortkastad resurs.
 2. Sortera dina återvinningsbara sopor så noggrant som möjligt.
  När du sorterar ditt skräp återvinns och återanvänds dess material. Undvik engångsprodukter när det är möjligt. Det är en bra idé att hitta en ny ägare till saker som du inte behöver, eller att ge dem ett längre liv i en ny form.
 3. Släng inte skräp i gatubrunnarna.
  Skräp som kastas i gatubrunnar förs med dagvattnet till närmaste vattendrag utan att rengöras.
 4. Samla skräp ensam eller tillsammans, och rapportera skräp som du samlar in nära vattendrag med hjälp av CleanBiits-appen.
  Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa nedskräpning är att samla in skräp. När du samlar in skräp nära en flod, sjö eller Östersjön, rapportera det till oss med hjälp av Snygg Beach-appen. Genom att rapportera hjälper du oss att samla in övervakningsdata om skräp på finska stränder. Vi använder informationen i vår effektiva miljöfostran och kommunikation för att minska mängden skräp i Östersjön och naturen i övrigt.
 5. Utbilda dina nära och kära om skräpets miljöskador för att minska oavsiktlig och avsiktlig nedskräpning.

För mer konkreta sätt att göra detta i vardagen, se våra tips för skydd av Östersjön.

Kontakta oss

Kommunikationsexpert

Kiia Palo

040 189 8655 kiia.palo@pssry.fi

Kampanjen Magknip av plast | Miljöprojekt