Hoppa till innehållet

Alla Roope-fartyg är sjösatta och redo för en ren sommar!

Vår verksamhet har inletts både till havs och på insjöarna, och Roope-fartygen och deras besättningar är fullt sysselsatta. Säsongen kommer att präglas av flera separata avfallsinsamlingar i Skärgårdshavet och på Päijänne samt av renovering av utfärdshamnar i Saimenområdet.

I Insjöfinland kunde underhållet av utfärdshamnarna inledas nästan som normalt den långa och kalla våren till trots

I Insjöfinland pågår underhållet i utfärdshamnar redan för fullt. På Saimen har M/S Roope-Saimaa redan klarat av alla sina tre underhållsrundor en gång. Inom fartygsbesättningen har Atte Ahola börjat som ny däcksperson.

– Vintern har orsakat en del mindre skador på i synnerhet bryggorna och reparationer kommer att vidtas inom kort. I övrigt har underhållsarbetet fått en bra start, även om vattenståndet just nu medför utmaningar i sig. Till exempel kan den ved som finns på stränderna på sina ställen ha blivit fuktig, vi åtgärdar situationen när vi kommer fram till platsen”, konstaterar Pasi Vahtola, som är skeppare på M/S Roope-Saimaa.

I Päijänne sjösattes servicefartyget M/S Roopetar senare än vanligt. Reparationer utfördes på fartyget, och vi har bland annat tillverkat en egen hamntrailer för det.

– Nu är den första underhållsrundan avklarad och vi har inte noterat några större skador på utfärdshamnarnas konstruktioner, berättar Harri Nieminen, som var fartygets skeppare under den första underhållsrundan.

Också i Birkaland har underhållsarbetet inletts med hjälp av Roopesteri och våra servicemän. Servicefartygen och de enskilda servicepersonerna och samarbetsparterna sköter sammanlagt över hundra utfärdshamnar i Päijänne, Saimen och Birkaland.

– Underhållet av utfärdshamnarna är vårt huvudsakliga arbete, men denna sommar har vi också reparationer av konstruktioner i utfärdshamnarna i S:t Michel och Puumala på vår arbetslista. I augusti genomför vi dessutom igen en separat insamling som riktar sig till de boende i stugor ute på öarna i Jyväskylä. Insamlingen genomförs i samarbete med avfallsbolaget Mustankorkea, säger distriktschefen för Insjöfinlands verksamhetsområde Eeva Taimisto, när hon går igenom sommarens arbeten.

I Jyväskylä ordnas det vart tredje år en separat skräpinsamling(du flyttas till en annan tjänst) för stugägarna ute på öarna. Under insamlingen finns vårt servicefartyg M/S Roopetar på plats i Norra Päijänne 29.7–2.8.2024. De olika stoppen meddelas senare. Stugägarna ute på öarna kan då föra dit bl.a. metall- och träavfall för återvinning. Närmare information om de separata insamlingarna hittar här(du flyttas till en annan tjänst) och vi informerar också om dem i våra sociala medier.

I Skärgårdshavet ordnas nya avfallsinsamlingar 

I Skärgårdshavet inledde M/S Roope med besättning sitt arbete genast när isen hade gått i början av april. De rikliga snöfall som kom när vintern gjorde en oväntad comeback i slutet av månaden satte dock stopp för arbetet, och Roope återvände till sin hemmahamn för att invänta bättre väder.

I Skärgårdshavet ordnar vi en pilotinsamling av fiskeredskap i plast som en del av projektet Re:Fish. Till insamlingskärlen kan man föra rena och torra fisknät som är tillverkade i plast och avsedda för fritidsfiske. Det kan vara sådana nät som man inte längre har användning för eller som är trasiga. M/S Roope tar emot inte bara nät utan även andra fritidsfiskeredskap i plast, såsom revar och fiskedrag.

Dessutom erbjuder vi tillsammans med VG-EcoFuel en avgiftsfri insamling av använda vegetabiliska oljor och kaffesump.  Av använd frityrolja kan man framställa ett klimatvänligt och återvinningsbaserat biobränsle och av kaffesump kan man framställa en näringsrik kaffejord för sommarblommor för bruk i köksträdgården.

Östra Finska viken sänder tillfällig hjälp till Bottniska viken som befinner sig i ett kritiskt läge

I Östra Finska viken har man servat båtarnas sugtömningsstationer och ställt dem i ordning inför sommaren, och Pikku-Roope, som vanligen rör sig i området, har flyttats för att assistera med underhållsarbetet i Bottniska viken.

– I Bottniska viken kämpar vi fortsättningsvis på med ett tillfälligt inhyrt fartyg, men Pikku-Roope, som har lånats in från Östra Finska viken, är till stor hjälp och gör så att vi också kan utföra underhåll vid de mindre objekten i området, dit man inte kunnat ta sig med den hyrda båten. Sett till omständigheterna så tror jag att den här sommaren kommer att fungera bra med den här sammansättningen och vår kunniga besättning, berättar distriktskoordinator Jukka Lundell.

Medelinsamlingen Bottniska viken behöver få flyt fortsätter i syfte att skaffa ett nytt underhållsfartyg till Bottniska viken.  Varje donation är betydelsefull. Donationen kan riktas till fartygsprojektet genom att man väljer insamlingen ”Nytt servicefartyg till Bottniska viken” på adressen hallskargardenren.fi/donera. Tack för att du hjälper till!

Vårt lilla fartyg Roska-Roope utrustas för att kunna samla upp blågröna alger

Vår 5,5 meter långa Roska-Roope, som drivs med solenergi och samlar in ytskräp, kommer igen att kunna ses på olika evenemang runt om i Finland. I vår evenemangskalender finns bland annat RuisRock och Tall Ships Race i Åbo, Rockoff Festival på Åland och SuomiPop Festivaalit i Jyväskylä.

Under slutet av sommaren jobbar Roska-Roope med att samla in blågröna alger tillsammans med Origin by Ocean. Origin by Ocean är ett finländskt startup-företag, som utvecklar olika biokemiska produkter av skadliga alger. Genom att samla in blågröna alger kan man minska de skadliga miljökonsekvenserna, städa upp stränderna och avlägsna överflödiga näringsämnen från Östersjön – och samtidigt skapa nyttiga biokemikalier.

– Roska-Roope har genomgått smärre ändringar för att kunna samla upp blågröna alger både från ytan och lite under ytan. Insamlingen av algerna görs i slutet av sommaren och då ser man nästan dagligen vår Roska-Roope i Åbolands skärgård, berättar Anne Ala-Pöllänen som är vår chef för medelanskaffning.