Hoppa till innehållet

Pilotinsamling av fritidsfiskeredskap i plast inleddes i Skärgårdshavet – se var de 10 insamlingskärlen finns

I Skärgårdshavet får vi denna sommar se något helt nytt, då Håll Skärgården Ren rf ordnar en pilotinsamling av fritidsfiskeredskap i plast i området. En del av de insamlade näten för fritidsfiske kommer att analyseras för att man ska få en bättre bild av möjligheterna att återvinna och återanvända materialen.

I Finland finns ännu inget återvinningsnätverk eller några insamlingsställen för fiskeredskap, utan de sorteras som blandavfall. I Skärgårdshavet har det nu startat en pilotinsamling, dit vem som helst kan föra rena och torra fritidsfiskeredskap i plast.

– Till insamlingskärlen kan man föra överflödiga eller trasiga fisknät i plast som är avsedda för fritidsfiske. Det är viktigt att man bara lämnar rena och torra nät till insamlingen för att vi ska kunna analysera materialen och få reda på om de är återvinningsbara. M/S Roope tar inte bara emot nät utan även andra fritidsfiskeredskap i plast, såsom revar och fiskedrag, berättar projektchef Jutta Vuolamo vid Håll Skärgården Ren rf.

Förutom på Håll Skärgården Ren rf:s servicefartyg M/S Roope finns insamlingskärl också utplacerade vid de Sälle-stationer som föreningen upprätthåller i Åvensor, Berghamn i Nagu, Aspö, Brunskär, Nötö, Trunsö, Vänö, Österskär och Innamo. Från och med mitten av augusti kommer ett insamlingskärl dessutom att finns utplacerat i fiske- och jaktbutiken Ruoto i S:t Karins för en månad framöver.

Producentansvaret utökas, men återvinningen av fiskeredskap är ännu bara i startgroparna

Skärgårdshavets pilotinsamling är en del av det EU-finansierade projektet Re:Fish, som syftar till att minska mängden fritidsrelaterat fiskeskräp i Östersjön. Med hjälp av insamlingarna vill projektet lägga grunden för ett insamlingsnätverk för fiskeredskap i plast i Finland.

– Beklagligt nog finns det ännu ingen aktör i Finland som skulle ta emot fisknät för fritidsfiske. Hos oss är återvinningen av dessa ännu bara i startgroparna. Med hjälp av Skärgårdshavets pilotinsamling kan vi dock klarlägga återvinningsbehoven i fråga om fiskeredskap i plast. Förutom de fiskeredskap som går till laboratorieanalys kommer en liten del att de insamlade näten också att används för konstprojekt, fortsätter Vuolamo.

I och med EU-direktivet om engångsplast utvidgas producentansvaret och omfattar i fortsättningen också fiskeredskap i plast. Producenterna av fiskeredskap ska senast vid utgången av 2024 ordna avfallshantering för sina fiskeredskap med plastinnehåll som de introducerat på marknaden. Avfallshanteringen måste vara organiserad senast 1.1.2025.

I projektet Re:Fish deltar förutom Håll Skärgården Ren rf även Håll Sverige Rent, Finlands miljöcentral och universitetet i Tartu. Projektet Re:Fish finansieras från programmet Interreg Central Baltic. Projektet inleddes 1.3.2023 och avslutas 28.2.2026.

Kontakta oss

Projektchef

Jutta Vuolamo

040 458 9156 jutta.vuolamo@pssry.fi

Marinbiolog

Projektkoordinator

Niklas Niemi

040 458 9495 niklas.niemi@pssry.fi

Marinbiolog