Hoppa till innehållet

Verksamhetsidé 

Genom konkreta åtgärder främjar vi havs- och insjönaturens välmående samt ökar trivseln och säkerheten. 

Med våra mångsidiga Sälle-tjänster gör vi det möjligt att röra sig på vattnen på ett sätt som är hållbart. 

Vi bedriver nationell och internationell forskning samt miljöfostrande arbete och utvecklar sådana verksamhetsmodeller för att förbättra tillståndet för våra vatten som lämpar sig för alla. 

Vision

Vi vill att var och en ska kunna njuta och koppla av vid Finlands vatten även i framtiden.  

Vi är landets ledande expert på hållbar vattenturism samt möjliggör och utvecklar den. 

Vi är uppskattade på havet och insjöarna. 

Vi utför praktiska miljögärningar och leder miljöarbetet inom de områden där människans inverkan på vattendragen är märkbar. 

Värden

Lösningsfokuserad – När vi lägger märke till ett problem, hittar vi en lösning. 

Framstegsvänlig och modig –Vi visar riktningen för utvecklingen. 

Förebyggande – Genom vårt arbete förhindrar vi uppkomsten av miljöproblem. 

Ansvarsfull – Vi tar hand om våra medlemmar, vår omvärld, våra anställda, våra samarbetspartner och våra sponsorer. 

Strategiska mål

Föreningen har en klar roll i det finländska samhället i frågor som gäller vattenmiljön och vattenturismen | Föreningen är en föregångare när det gäller avfallshantering och behandling av avloppsvatten i skärgårdsområdena samt i fråga om tillvaratagande och cirkulation av näringsämnen och material.

Föreningen utökar sitt medlemsantal och vidgar finansieringsbasen 
| Föreningen når ut till potentiella medlemmar och ett mångsidigt stöd till föreningen möjliggörs. Föreningens sakkunskap och kompetens produktifieras.

Via projekt insamlas nödvändig information och utvecklas verksamhetsmodeller som är hållbara med tanke på vattenmiljön | Genom mångsidiga projekt kan föreningen finansiera experiment och innovationer med hjälp av vilka man både kan utveckla och slipa föreningens arbete. Föreningen tar fram verksamhetsmodeller till stöd för miljöfostran och bistår det finländska samhället med god praxis och nödvändig kunskap med tanke på miljön.