Hoppa till innehållet

Hälsningar från Håll Skärgården Ren rf:s årsmöte!

Håll Skärgården Ren rf:s årsmöte ordnades i hybridform i Vasa den 4 april. Årsmötet fattade beslut om att medlemsavgiften bibehålls oförändrad och diskuterade verksamheten under innevarande år. Inga förändringar skedde i fråga om styrelsens sammansättning.

Mötesrummet på Sokos Hotel Royal i Vasa fylldes den 4 april av Håll Skärgården Ren rf:s medlemmar när föreningen besökte Bottniska vikens verksamhetsområde för att hålla ett informationsmöte som var öppet för allmänheten samt årsmöte för föreningens medlemmar. Det var också möjligt att delta i mötet på distans.

På årsmötet beslöt man hålla kvar medlemsavgiften för 2025 oförändrad. Medlemsavgiften är alltså även nästa år 50 euro och 25 euro för unga i åldern 15–25 år. Årsmötet beviljade styrelsen och andra redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Inga förändringar skedde i fråga om styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna Jan Jansson, Veli-Pekka Manninen, Niklas Rosvall, Katja Rytkönen och Topiantti Äikäs, som stod i tur att avgå, invaldes på nytt för nästa tvååriga styrelseperiod. Styrelsens ordförande är Bengt Westerholm och vice ordförande är Veli-Pekka Manninen och Katja Rytkönen. Till styrelsen hör även Lars Ingvall och Jan-Erik Karlsson.

Årsmötet fastställde bokslutet för 2023 och presenterade årsberättelsen. På årsmötet uppkom en bra diskussion om verksamheten under innevarande år, där målet särskilt är att satsa på föreningens påverkans- och sakkunnigarbete, fartygsanskaffningskampanjen Bottniska viken behöver få flyt, och på personalens välbefinnande. Du kan läsa verksamhetsplanen för 2024 här.