Hoppa till innehållet

Mot giftfri påväxtbekämpning

Skribenten

Skribenten Oskari Hanninen är överinspektör på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Fram till idag har bekämpningen av påväxt på båtbottnar nästan uteslutande grundat sig på biocida antifouling-preparat, vanligen kända som giftfärger. Det här har dock haft sitt pris, eftersom de skadliga ämnena i målarfärgerna har samlats i marken och sedimenten.

Man kan förhindra att det växer organismer på båtbottnen även utan giftfärger. Alternativa metoder har funnits att tillgå sedan länge och de biocidfria påväxthindrande preparaten har utvecklats väldigt mycket. Trots detta har användningen av de alternativa metoderna förblivit på en låg nivå, och de traditionella giftfärgerna har trots att de är skadliga bibehållit sin popularitet. En förändring är dock på gång, eftersom en striktare lagstiftning kommer att begränsa användningen av giftfärger på fritidsbåtar

Oskari Hanninen, Säkerhets- och kemikalieverket

”Det är bra att komma ihåg att begränsningarna i hur preparaten får användas alltid står angivna på preparatens förpackningar.”

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) godkänner de biocida antifouling-preparat som kommer ut på marknaden. I och med de nya begränsningarna förbjuds användningen av giftfärger på båtar som är sju meter eller kortare. Det här gäller största delen av vårt fritidsbåtbestånd. Om du äger en båt i den här storleksklassen måste du i stället för giftfärger använda andra påväxthindrande medel.

På båtar som är över sju meter långa är det även i fortsättningen möjligt att använda sig av giftfärger, men användningen kommer att begränsas. Många har egen erfarenhet av hur tvättvattnet från bottentvätten som sådant rinner ner i marken eller vattnet. I fortsättningen får man inte släppa ut orenat tvättvatten i miljön. Det här kan leda till en svår sits för många båtfarare eftersom lämpliga tvättplatser inte finns i precis varje hamn. Jag rekommenderar alltså att också ägare av större båtar skulle bekanta sig med de alternativa metoderna.

De nya begränsningarna träder i kraft i och med de nya tillståndsbesluten för preparaten, och påverkar ännu inte båtfararna. Säkerhets- och kemikalieverket informerar närmare om begränsningarna när det blir mer aktuellt. Det är bra att komma ihåg att begränsningarna i hur preparaten får användas alltid står angivna på preparatens förpackningar.

Läs mer