Hoppa till innehållet

Bottniska viken behöver få flyt – donera till smutsiga jobb!

I Bottniska viken har den gångna säsongen igen en gång varit en utmaning. Man kämpade på med underhållsarbetet med hjälp av tillfällig utrustning. För att kunna fortsätta med arbetet i ett område med en världsunik miljö är det nödvändigt att förnya M/S Roope-Botnia. Anskaffningspriset för ett nytt fartyg är cirka 1,5–2 miljoner. Det är en stor satsning för vår förening.

HSR rf:s servicefartyg är specialtillverkade på grund av sina funktioner och de exceptionella förhållanden under vilka de används. I Bottniska viken måste fartyget kunna fungera både i grunda strandvatten och på öppet vatten i hårt väder. Fartyget måste också kunna inkvartera en besättning på minst två personer under arbetsveckan. Fartygets bärkraft och däcksutrymme måste vara tillräckliga för att trans- portera virke och toalettavloppsvatten.

– Våra driftsäkra fartyg hör till de viktigaste redskapen vi har för att realisera vår vision. Inom våra verksamhetsområden är vi den enda aktören med ett helhetsansvar för båtfararnas avfallshantering. Vi behöver även i fortsättningen ett fartyg som lämpar sig för uppgiften och samarbetspartner tillsammans med vilka vi kan främja vattnens välmående och människornas möjligheter till rekreation vid vattnet, säger HSR rf:s distriktschef Katriina Murto.

Visste du det här?

Bottniska viken är Håll Skärgården Ren rf:s nordligaste verksamhetsområde. Det sträcker sig från
ön Röyttä i Ijo längst inne i Bottenviken ända ner till Kristinestad. De som rör sig till sjöss i området
betjänas av cirka 30 Sälle-stationer. Kvarkens unika skärgård är också Finlands enda naturarvsobjekt
på Unescos lista över världsnaturarv. Landskapet där präglas av en landhöjning till följd av den senaste
istiden – en process som pågår ännu idag.

Vi behöver din hjälp! Donera till smutsiga jobb och rikta ditt bidrag till Bottniska vikens verksamhetsområde.

Skribenten

Viestinnän asiantuntija

Kiia Palo

040 189 8655 kiia.palo@pssry.fi

Mahanpuruja muovista -kampanja | Ympäristöprojektit