Hoppa till innehållet

Lars Björkaskärs renoverade bastu betjänar våra medlemmar igen

Bottniska viken är HSR rf:s nordligaste verksamhetsområde.

Bra nyheter till Vasa skärgård! Lars Björkaskärs bastu, som underhålls av Håll Skärgården Ren rf, har fått en ny bastuugn och bastulaven har reparerats. Vi välkomnar våra medlemmar att njuta av bastun igen.

Vår besättning på Bottniska viken arbetar flitigt med att transportera ved till utfärdshamnar i området. På Lars Björkaskär finns det en hel del fallna träd, så de mest entusiastiska besökare kan frivilligt bära dem till brasplatsen för att vänta att vi sågar dem. Vi skulle också vilja påminna alla om användningen av veden så att det finns tillräckligt för alla besökare:

  1. Såga och hugga själv de ved du behöver för att värma bastun eller för matlagning. Om någon snällt har förberett ved för bastun, ta dem inte till andra brasplatser.
  2. Ta inte med dig ved från utfärdshamnarna, inte ens i små mängder. Träden är endast avsedda för att användas av besökare på hamnarna.
  3. Eftersom det inte är gratis att transportera ved, är det bra att komma ihåg att använda endast den mängd ved som riktigt behövs. Det är inte riktigt smart att hålla eld för nöjes skull.

Lars Björkaskärs bastu i Korsholm är en av HSR rf:s populära medlemsbasturna som upprätthålls delvis med medlemsavgifter. Är du inte medlem ännu? Gå med idag!