Hoppa till innehållet

Samarbete med Syke för att bekämpa marint skräp på västkusten

Föreningen Håll Skärgården Ren rf och Finlands miljöcentral (Syke) samlar för närvarande in mikroskräpsprover från Finlands västkust. Syke har redan samlat in prover från det öppna havet, och nu samlar vi också in prover vid kustområden för första gången tillsammans med HSR rf:s skräpinsamlingsfartyg, Roska-Roope.

Anni Jylhä-Vuorio och Anna Kangas från Syke tar prover på Roska-Roope. Bild: Jussi Mulo

Vårt soldrivna fartyg med katamaranskrov är lämpligt för grunda vatten, och den åker också tillräckligt långsam hastighet för provtagning. Roska-Roopes besättning kommer tillsammans med Sykes forskare att ta prover bland annat utanför Åbo, Raumo, Vasa, Karleby och Uleåborg under midsommarveckan.

– Projektet är en del av Finlands obligatoriska övervakning av marint skräp. Tidigare har mikroskräpsprover endast samlats in vid stationer vid öppna havet under övervakningsresor med forskningsfartyget Aranda. Det nuvarande SUMMERI3-projektet, som finansieras av miljöministeriet, vill utveckla övervakningen till kustvatten, som tar emot den största delen av mikroplastbelastningen, säger Outi Setälä, projektledare för pilotprojektet och seniorforskare vid Syke.

Syke och HSR rf arbetar tillsammans för att samla in prover från ytvatten med en båt och från bottensedimentet med en handhållen provtagare. Proverna kommer att bearbetas och analyseras av Sykes marina laboratorium under hösten, och resultaten kommer att användas för att utveckla ett permanent övervakningsnätverk.