Hoppa till innehållet

Rocco-tjänsten meddelar via SMS om havstulpaner

Havstulpaner är ett gissel för båtfarare. Håll Skärgården Ren rf:s Rocco-tjänst meddelar när havstulpanerna fäster sig i Skärgårdshavet. Under ett par veckor efter detta går det ännu lätt att få bort larverna.

Det största problemet på båtbottnarna är havstulpanen, vars larver i allmänhet fäster sig vid sitt underlag under några veckor i månadsskiftet juli–augusti. Riklig påväxt på båtbottnen gör båten långsammare och ökar bränsleförbrukningen. Bottenpåväxten bekämpas med hjälp av påväxthindrande målarfärger, som är skadliga för alla vattenlevande organismer. 

Bli av med havstulpanen utan giftfärger

Jotta toukat saa helposti harjattua heti kiinnittymisen jälkeen pois, tulee veneilijän saada tietoa siitä, koska ne alkavat kiinnittyä. Håll Skärgården Ren rf grundat Rocco-tjänsten för sina medlemmar. Processen följs med hjälp av Rocco-panelen som installerats i Skärgårdshavets område. 

Bli medlem så kan du börja använda Rocco-tjänsten

Den avgiftsfria Rocco-tjänsten är avsedd för Håll Skärgården Ren rf:s medlemmar. Bli medlem idag så kan du börja använda Rocco-tjänsten! Tjänsten möjliggörs av vår sponsor Lyyti.


HSR rf uppmuntrar båtfararna att avstå från skadliga antifoulingfärger och att övergå till mekaniska metoder för att hålla båtbottnen ren. Läs mer om alternativ till giftfärger: