Hoppa till innehållet

Underhållsmeddelanden från Skärgårdshavet

Strandbastun på Trunsö är stängd på grund av torkan och sugtömningsanläggningen utanför Örö är ännu stängd för underhåll.

Besökare på Trunsö blir nu tvungna att vänta ett tag innan de får bada bastu igen. Den vedeldade medlemsbastun vid stranden är stängd på grund av den exceptionella torka som råder på ön. Vi beklagar det förtret det här orsakar och meddelar genast när man igen får börja värma bastun.

Den kubformade sugtömningsstation för båtars toalettavfall som länge funnits utanför Örö hör till föreningens äldsta modeller av septikstationer. Alla septikstationer från den här tiden börjar vara i slutet av sin livslängd och de dras omedelbart bort från vattnen om några kritiska fel noteras. Alla går inte heller nödvändigtvis att reparera.

– Vi kontrollerar skicket på den gamla septikstationen vid Örö, men jag är rädd för att vi inte längre kommer att våga placera ut den igen. Det är nästan omöjligt att längre reparera septikstationerna av den gamla modellen, berättar föreningens distriktschef Katriina Murto.

Till båtfararnas stora lycka har finansutskottet beviljat föreningen medel för att skaffa två nya septikstationer till Skärgårdshavet. Med hjälp av samma understöd skaffar vi också en sugtömningsstation till Saimen.

– Processen med att förnya septikstationerna pågår som bäst. Vi hoppas att den ska vara smidig och att vi så snabbt som möjligt ska få möjlighet att placera ut en ny, ännu säkrare och mer driftsäker sugtömningsstation t.ex. utanför just Örö, säger Murto.