Hoppa till innehållet

Ladda ner en ny rolig och nyttig arbetsbok för barn och unga

Åbo stads underhåll, Åbos naturskyddsförening och Håll Skärgården Ren r.f. har tillsammans utarbetat en arbetsbok för barn och ungdomar med miljöfostran, full av roliga uppgifter med anknytning till naturen. I den nya arbetsboken ”Förbättra miljöns tillstånd” kan man till exempel fundera på om en död fisk är skräp eller om den hör hemma i naturen.

Puolala skolans ”Maailmanpelastajat” städade flitigt Aura åns stränder.

Arbetsboken, som också kallas naturreceptbok, är ämnad för alla som arbetar med barn och ungdomar. Den kostnadsfria arbetsboken innehåller nästan 30 olika miljöutbildningsuppgifter av varierande svårighetsgrad, som stöder fostran för hållbar utveckling.

De varierande aktiviteterna introducerar barn och ungdomar till den lokala miljön på ett roligt sätt och ger bra stödmaterial för miljöfostran. Barn och ungdomar kan också genomföra aktiviteterna på egen hand, t.ex. genom att organisera en egen städning på en plats i naturen som de tycker om.

Aktiviteter som testats av skolbarn är lämpliga för alla

Även om arbetsboken producerades i Åbo kan vem som helst ladda ner den för att utforska naturen tillsammans med barn och ungdomar. Arbetsboken har redan testats av Cygnaeus skolans 2C-klass och av ”Maailmanpelastajat” som består av medlemmar från  3-6 klass i Puolala skola.

Båda klasserna organiserade ett Snygg Beach-talko vid Aura å, i slutet av vilka de diskuterade vilket skräp som bryts ned snabbast, vilket som bryts ned långsammast och om en död fisk som de hittade på stranden är skräp eller hör hemma i naturen. I tillägg lyckades båda grupper fylla i tio platspåsar med skräp på mindre än en timme.

Lär dig om naturen med hjälp av arbetsboken

Arbetsboken fungerar som en guide till roliga aktiviteter i naturen. Man kan testa dem både under skoldagen som på fritid.

Snygg Beach-talko och fadderskolprogrammet

En av uppgifterna i arbetsboken är naturligtvis att organisera ett Snygg Beach-talko med eget team. Målsättningen med Snygg Beach-fadderskolprogrammet är att ge grundskolgrupper runtom i Finland en möjlighet att värna om sin närmiljö och att bygga upp en beteendekultur som följer principerna för hållbar livsstil. Det här sker genom både teori och praktik. Man kan delta i fadderskolprogrammet även med andra grupper, så som scoutkårer eller naturskolgrupper.

Det finns redan över 60 Snygg Beach-fadderskolklasser runt om i Finland. Kom med ni också!