Hoppa till innehållet

Uppföljningen av strandskräp utvidgades till Åland

Håll Skärgården Ren rf ansvarar nationellt för övervakningen av strandskräp och insamlingen av uppföljningsmaterial i Finland. År 2023 gjordes uppföljning i sammanlagt 14 områden. I år har uppföljningen utvidgats även till Åland.

Programchef för Snygg Beach Julia Jännäri (vänster) och Kimberly Terry, som är distriktskoordinator för Håll Skärgården Ren rf Åland, utför den första strandskräpsuppföljningen på Åland.

– Vi har nu den första officiella stranden för uppföljning av strandskräp på Åland. Vi var lite spända på om vi skulle hitta något på stranden – även om det i och för sig hade varit positivt! – men visst fanns där skräp. Mest hittade vi plast, och dessutom metall och annat skräp. Det är fint att också Åland nu deltar i officiella uppföljningar av strandskräp, säger en nöjd Kimberly Terry, distriktskoordinator för Håll Skärgården Ren rf Åland.

En uppföljningsstrand är minst 100 m lång och 10 m bred. Vid uppföljningen av strandskräp räknas makroskräp, det vill säga skräp som är över 2,5 cm stort, tre gånger om året. 

Uppföljningen av strandskräp har visat att den största källan till skräp är slit- och slängkulturen och rekreationen vid hav och insjöar. Det finns överlägset mest skräp på stränder i närheten av städer. Den vanligaste formen av skräp är cigarettfimpar, som kan färdas långa vägar för att slutligen hamna i vattnet. När en fimp slängs på marken eller i en gatubrunn transporteras den ut i vattendragen via dagvattensystemet.

Strandskräpsuppföljningarna är en del av den uppföljning av tillståndet i de regionala haven som EU:s havsstrategidirektiv förpliktar till. Håll Skärgården Ren rf skickar uppgifterna om strandskräpsuppföljningen till Finlands miljöcentral som utnyttjar dem i samarbetet med HELCOM och EU, bland annat för nationella och internationella utvärderingar av havets tillstånd och i planeringen av åtgärder för att minska nedskräpningen.

Strandstädningsprogrammet Snygg Beach

Snygg Beach är Håll Skärgården Ren rf:s strandstädningsprogram. Du kan också delta i städningen av våra stränder genom att ordna ett eget Snygg Beach-städtalko på en valfri strand. Målet med Snygg Beach-programmet är dels att städa upp stränderna, dels att samla in information om det skräp som hittas på dem. Det är bara att välja en strand och börja städa! Läs mer på Snygg Beach webbplats(du flyttas till en annan tjänst)