Hoppa till innehållet

Den nordiska strandstädningsturnén startar 3.5.2024 i Åbo – anmäl dig för att delta

Det första stoppet på turnén som anordnas av nätverket Nordic Coastal CleanUp är i Åbo den 3.5.2024, då Håll Skärgården Ren rf ordnar ett städningsevenemang som är öppet för alla tillsammans med Kesärauha-festival och Forum Marinum. Anmäl dig redan i dag!

Muovi on yleisin rantaroska Suomessa ja muualla Pohjoismaissa.

Marint skräp är ett av vårt tids största globala problem, även i Norden. Våra stränder är ofta nedskräpade av oidentifierade plastbitar, men också av cigarettfimpar, snus- och nikotinpåsar, och matförpackningar. I vår och i sommar anordnar de nordiska miljöorganisationerna en gemensam strandstädningsturné mot marint och kustnära skräp som en del av nätverket Nordic Coastal CleanUp.

– För de flesta människor är marint skräp ett problem som uppstår i havsområden långt från våra nordiska stränder, men det är långt från sanningen. Nätverket Nordic Coastal Cleanup syftar till att öka förståelsen för det globala problemet med nedskräpning och vad var och en av oss kan göra åt det, säger Anette Juul, verkställande direktör för Hold Danmark Rent.

I Finland är det Håll Skärgården Ren rf som ansvarar för Nordic Coastal CleanUp-nätverket genom sitt Snygg Beach-program för strandstädningstalkon. Det första stoppet på Nordic Coastal Cleanup -turnén blir i Åbo, 3.5.2024 kl. 15-18, då föreningen tillsammans med Kesärauha-festivalen och Forum Marinum anordnar ett städningsevenemang öppet för alla. Från Åbo fortsätter túrnen till alla de nordiska länderna, ända till Grönland.

Anmäl dig till talkot i Åbo den 3.5.2024

I år ordnar vi en städning runt Åbo slottspark och Forum Marinum fredagen den 3.5.2024 kl. 15-18, tillsammans med Kesärauha-festivalen och Forum Marinum. För att säkerställa att det finns tillräckligt med städredskap och snacks för alla frivilliga krävs förhandsanmälan.

Vandringen börjar framför den finska svanen på Forum Marinums innergård och fortsätter mot Åbo slott. Vi hjälper er att samla in och rapportera skräp, och delar ut skräppåsar och skräptångar till de frivilliga. Det kommer också att finnas kaffe och bullar för volontärer i Messi mötesrum på Forum Marinum.

Välkommen att göra gott tillsammans med oss!

Om du inte kan ta dig till Åbo, kan du när som helst ordna egna städningar på din närmaste strand och bidra till ett renare Östersjön och skräpfria stränder! Anvisningar om hur du ordnar ditt evenemang finns på snyggbeach.fi(du flyttas till en annan tjänst).

Mer än 200 000 kg skräp har redan samlats in från nordiska stränder

Plast är den vanligaste typen av skräp i haven och på stränderna, och spåren av plastskräp leder oftast till fastlandet genom mänsklig aktivitet. Under de senaste åren har miljöorganisationerna i nätverket Nordic Coastal CleanUp uppmuntrat tiotusentals människor att organisera strandstädningar och samlat in mer än 200 000 kg skräp från stränderna.

Topp 5 över de vanligaste typerna av strandskräp i Norden 2023

  1. Oidentifierad plast – 36 % av allt skräp.
  2. Cigarettfimpar och snuspåsar – 15 % av allt skräp.
  3. Matförpackningar – 14% av allt skräp.
  4. Isoleringsmaterial av expanderad polystyren – 8% av allt skräp.
  5. Rep – 7 % av allt skräp.

Strandstädningsturnén Nordic Coastal CleanUp är en del av ett gemensamt nordiskt initiativ. Förutom Keep the Archipelago Clean deltar Håll Sverige Rent från Sverige, Hold Norge Rent från Norge, Hold Danmark Rent från Danmark, World Wide Friends från Island, CSR Greenland och Rudda Føroyar från Färöarna.

Se hela schemat för strandstädningsturnén på nordiccoastalcleanup.com(du flyttas till en annan tjänst).