Hoppa till innehållet

Är du den utåtriktade miljö- och havsintresserade sommarjobbaren som vi letar efter?

Håll Skärgården Ren rf söker en sommarjobbare som vill hjälpa oss att sprida vårt budskap på olika evenemang på Åland under sommaren. Vi söker dig som vill arbeta på evenemang under sommaren med att diskutera miljöfrågor med allmänheten och rekrytera nya medlemmar. Samtidigt söker vi dig som vill göra konkret miljöpåverkan i form av skräpplockning. Till dina uppgifter hör även marknadsföring via våra sociala medier.

Det är till fördel om du behärskar miljöteman som nedskräpning, övergödning och kemikalisering av havet. Vi hoppas att du har erfarenhet av att tala om miljöproblem och en förmåga att interagera med människor. Du har förmåga att arbeta självständigt och som en del av en grupp.  

Vi erbjuder en smidig, mångsidig och öppen arbetskultur där du har möjlighet att påverka det egna arbetet kring aktuella miljöfrågor. Personalens välbefinnande är grundpelaren för vår engagerade arbetsgemenskap. 

HSR rf:s huvudkontor finns i Åbo, så arbetet på Åland sker på distans från det egna hemmet men främst ute på fält. Anställningen är tidsbunden och inleds enligt överenskommelse och gäller under sommaren 2024.  

Arbetstiden är ca. 10-20h/vecka, totalt 150 timmar över perioden 15.5-15.8.2024. Möjlighet till flexibilitet. Den anställda behöver ha möjlighet att arbeta på evenemang och andra tillfällen som kan infalla på helger. Lönen är timlön.

Skicka en fritt formulerad ansökan senast 5.5 till adressen kimberly.terry@pssry.fi(öppnas i ett nytt fönster) med rubriken ”sommarjobbare”. Platsen tillsätts så fort en lämplig person hittas. 

För mer information om jobbet kontakta distriktsansvariga Kimberly Terry: kimberly.terry@pssry.fi(öppnas i ett nytt fönster) eller tel. 040 151 0538.   

Om Håll Skärgården Ren rf 

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation som genom konkreta åtgärder främjar havs- och insjönaturens välmående. HSR rf skapar förutsättningar för att man ska kunna röra sig till sjöss på ett hållbart sätt och ger individen möjligheter att agera rätt och ansvarsfullt med tanke på miljön. HSR rf påverkar också tillståndet i vattendragen i en positiv riktning genom sin mångsidiga forskning och miljöfostran. 

Om Snygg Beach 

Snygg Beach(du flyttas till en annan tjänst) är Håll Skärgården Ren rf:s strandstädningsprogram. Syftet med programmet är att städa upp stränderna, väcka intresse för nedskräpningen av stränderna, samla in information om nedskräpningsläget och kunna kombinera konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag. Snygg Beach-talkon har ordnats sedan 2014. Snygg Beach för fadderskolor är ett program riktat till alla grundskolor i hela Finland och förenar konkreta strandstädningstalkon med möjligheten att sätta sig in i nedskräpningsproblematiken med hjälp av ett mångsidigt uppgiftsmaterial.